Novyi Razrabotchik, Limited Liability Company

  • Address:
    19, Grushevs`kogo str., P.O. Box 28, Chernivtsi reg., 59400, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 230-86-00
Director - Gerasym Ye. Jarynyts

Products:
- quartz sand