Ukrtelecom, Zaporozhye Branch Office

  • Address:
    133, Soborny Ave, c. Zaporizhzhya, 69000, Ukraine
  • Telephone:
    +38(061) 225-63-72, (0612) 32-24-74, 34-90-30
  • Web-site:
    http://www.zp.ukrtelecom.ua   
Services:
- communication