Krok-Torg, Branch enterprise

  • Address:
    122, Geroev Pozharnykh st., c. Zhytomyr, 10006, Ukraine
  • Telephone:
    +38(0412) 24-35-11, 24-36-20
Production:
- women and men shoes.