/ / Eng

Statok Ltd

  • Address:
    24b, Sichovi Striltsi str., c. Kyiv, 04053, Ukraine
  • Telephone:
    +38(044) 486-45-25, 486-51-90
Director - Anastasia O. Kiyanytsya

Statok Ltd Publisher of Magazine Empire of Real Estate, Construction and Architecture