Sakhnovshchynsky, Silk Collective Farm

  • Address:
    44 Zaviruhi str., c. Sakhnovschyna, Kharkiv reg., 64500, Ukraine
  • Telephone:
    +38(05762) 3-11-25, 3-14-72
Products:
- grain;
- meat;
- milk;
- beet