Герб області

Запорізька область

Фото
 
 

Край Запорізький – це сама історія. Тут насправді переймаєшся духом нестримного Дніпра, солодким повітрям козацької вольниці, повагою до стійкості вікових дубів-велетнів. Ця земля народжувала героїв, чиї подвиги оспівувалися у піснях та легендах.

Запоріжжя ніколи не було на узбіччі історії, споконвіку стоячи на легендарному шляху з "варяг у греки", що відповідним чином позначилося на формуванні справжнього, а не штучного, інтернаціоналізму вчило гостинності та відкритості серця.

Запорізька область сьогодні – це не тільки самобутня історична перлина України, колиска першої у світі демократичної республіки, заснованої запорізькими козаками, але й один з головних центрів розвитку економічного, технологічного й інтелектуального потенціалу України.

Запорізька область – регіон невичерпаних можливостей за людським, економічним, науковим потенціалом. Це дає усі підстави бути впевненими, що наша область і на далі буде джерелом подальшої розбудови усіх сфер життя незалежної України.


ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА НАСЕЛЕННЯ

Запорізька область займає вигідне економіко-географічне положення. Вона розташована у південно-східній частині України і межує з Херсонською, Дніпропетровською, Донецькою областями. Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км.

Територія області займає 27,2 тис. км2, що становить 4,5% території України. Протяжність із півночі на південь становить 208 км, а зі сходу на захід – 235 км. Від м. Запоріжжя до столиці України м. Києва: залізницею – 715 км, шосейними дорогами – 618 км.

Умовно область поділяється на три природно-сільськогосподарські зони: зону степу (50,8%), степну посушливу (34,8%) та сухостепну (14,4%) зони.

Природно-кліматичні умови дозволяють вирощувати в області майже всі сільськогосподарські культури, отримуючи високі врожаї.

Клімат – помірно-континентальний, характеризується чітко означеною посушливістю. Середньорічні температури: літня +22°С, зимова -4,5°С. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів, рівень опадів становить 448 мм. Такі кліматичні умови максимально сприяють розвитку сільського господарства, курортів та туризму.

Для області характерний рівнинний ландшафт. Ґрунти переважно чорноземні. Природні ресурси багаті і різноманітні. У регіоні знаходяться значні запаси залізної й марганцевих руд, гранітів. Частка регіону в сумарних запасах мінеральної сировини в Україні складає: пегматит – 88,06%, апатит – 63,42%, марганцева руда – 69,1%, вторинні каоліни – 22,9%, вогнетривкі глини – 8,6%.

На території області протікає 109 річок, у тому числі Дніпро – третя за величиною річка в Європі, яка є важливою транспортною артерією України. Промисловість області забезпечують води Дніпра, де побудовано ряд водосховищ.

Населення області складає 2004,8 тис. чол., що становить 4,0% від населення України, у тому числі міське – 1534,8 тис. чол., сільське – 470,0 тис. чол. Рівень урбанізації по області 76,6%, що вищий за середній по Україні. Більше 42,0% населення області (847,8 тис. чол.) мешкає в м. Запоріжжі, яке є значним промисловим центром і відіграє особливо важливу роль у соціально-економічному розвитку області.


ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЗВ'ЯЗОК

Запорізька область має розвинуту транспортну систему.

Мережа шосейних доріг довжиною 6683,0 км зв’язує всі населені пункти області. Через територію регіону проходить ряд стратегічних трас, таких як: Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Харків - Сімферополь - Севастополь, Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя.

Розгалужена мережа залізничних доріг з’єднує всі основні промислові центри регіону з містами України та країнами СНД.

На долю автомобільного та залізничного транспорту припадає велика частка як вантажних, так і пасажирських перевезень. Відбувається постійне зростання кількості агентств, які надають послуги з міжнародних автоперевезень.

Важливу роль у транспортній системі Запорізької області відіграє велика суднохідна артерія – ріка Дніпро, яка тече по території області з півночі на південь.

Значна доля загального потоку вантажу у регіоні приходиться на Запорізький річковий вантажний порт, який є спеціалізованим по переробці промислових, у тому числі металургійних вантажів.

Бердянський морський порт (на Азовському морі) є морськими воротами в Запорізьку область. Термінали та інше портальне обладнання дозволяють приймати та зберігати всі види вантажу, окрім наливного, та обслуговувати всі типи судів, у тому числі річкові та океанські.

Важливу роль в транспортній системі області відіграє Запорізький регіональний аеропорт, який має статус міжнародного і займає одне з провідних місць в Україні за інтенсивністю потоку пасажирів. Аеропорт м. Бердянська Запорізької області, який також має статус міжнародного, є складовою частиною розвинутої транспортної інфраструктури регіону.

Такі авіакомпанії, як «Lufthansa», «Austrian Airline Group» та «Eurowings» відкрили свої представництва в Запорізькій області.

В області розвинуті всі види зв’язку. Регіон має розгалужену телефонну мережу. Активно розвиваються системи мобільного та пейджингового зв’язку, впроваджено цифрові телефонні станції. Глобальна мережа «Інтернет» у режимі «он-лайн» використовується у всіх галузях господарського життя. Є декілька потужних серверів електронної пошти.

Запорізька область посідає перше місце серед регіонів України за показниками телефонізації на душу населення.


ІСТОРІЯ КРАЮ

У Запорізькій області, мабуть, як ніде в Україні, помітні традиції, які сягають корінням в багату історію краю.

Сприятливий клімат і вдале географічне положення Запоріжжя привертали людину з незапам'ятних часів. Найдавніші стоянки первісних людей у річковій долині порожистої частини Дніпра відносяться до епохи середнього палеоліту (100-40 тис. років тому). Протягом багатьох століть територія краю була своєрідним коридором, яким проходили різні народи, де схрещувалися різні культури. Кіммерійці, скіфи й сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни залишили після себе в Придніпровських степах різноманітні археологічні пам'ятки.

Після татаро-монгольської навали 1237-1240 рр.. територія Запорізького краю на два століття увійшла до складу Золотої Орди.

У 1445 р. запорізькі степи по лівому берегу Дніпра увійшли до складу Кримського ханства. З кінця ХV до середини ХІХ ст. їх населяли кочові та напівосілі ногайці.

Природно-географічні та історичні умови у XV-XVI ст. сприяли тому, що південноукраїнські землі стали одним із центрів формування запорізького козацтва. Одним із його головних оплотів і символів став острів Хортиця, відомий ще з давньоруських часів.

Подією загальноукраїнського значення стало формування з окремих козацьких загонів та промислових артілей соціально-політичної та військової організації запорозького козацтва – Запорозької Січі («Війська Запорозького Низового»).

Запорозька Січ стала першим на території України політичним формуванням з усіма ознаками республіки. Вона довго зберігала свою незалежність та займала визначне місце в міжнародних відносинах – європейські держави встановлювали з нею дипломатичні відносини та шукали військового союзу.

Наприкінці XVIII ст. землі південної України увійшли до складу Російської імперії.

Процес нового заселення та освоєння земель сучасної Запорізької області був складним. В ньому взяли участь представники багатьох народностей, що призвело до розвитку краю як багатонаціонального. Це забезпечило запозичення господарських навичок, окремих особливостей життя і побуту одним народом в іншого, викликало до життя своєрідне злиття культурних та господарчих традицій. Складовою частиною населення території сучасної Запорізької області стали іноземні переселенці: меноніти, німці, болгари, євреї, гагаузи, поляки, серби, греки, албанці.

Запоріжжя стало одним із полігонів, де втілювалися стратегічні плани індустріалізації СРСР. У 1927 р. почалося будівництво ДніпроГЕСу – самої могутньої гідроелектростанції у Європі на той час. Поряд прискореними темпами споруджувався комплекс нових енергоємних підприємств.

Бурхливий розвиток економіки та культури краю був перерваний II Світовою війною. Однією з найяскравіших сторінок в історії області є післявоєнне відродження запорізького індустріального комплексу – ДніпроГЕСу та підприємств чорної та кольорової металургії. До початку 1950 р. відновили роботу всі 670 заводів і фабрик області. У 1950-1970 рр.. в області були створені нові галузі індустрії – електротехнічна, хімічна. Продовжував зростати енергетичний потенціал області. Поруч із введенням у дію ДніпроГЕСу-2, споруджено Запорізьку ДРЕС та Запорізьку атомну електростанцію


РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОБЛАСТІ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ

Запорізька область входить до числа регіонів України, які складають основу її індустріального та аграрного потенціалу.

Посідаючи дев’яте місце в Україні за чисельністю населення, область тримає 2 місце за обсягом виробництва валової доданої вартості у розрахунку на одного мешканця після м. Києва.

Запорізька область входить до числа промислових лідерів країни, посідаючи перше місце серед регіонів за обсягом промислового виробництва у розрахунку на душу населення та одного працюючого у промисловості.

Промислове зростання регіону триває вже шостий рік поспіль і спостерігається практично у всіх галузях господарського життя.

В області зосереджені практично всі основні галузі промисловості, серед яких провідне місце займають електроенергетика, металургія, машинобудування, металообробка та хімія. Основу промисловості регіону складають металургійний та енергетичний комплекси, де виробляється 12,1% загального обсягу чавуну, 14% сталі, 15,6% готового прокату, 11,9% коксу, 26,5% електроенергії в Україні. Також, такі підприємства регіону, як «Запорізький алюмінієвий комбінат» та «Запорізький трансформаторний завод», є єдиними в Україні виробниками алюмінію та трансформаторів світової якості.

Лідером на автомобільному ринку України є СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ», де виробляється 36,7% всіх легкових автомобілів. Відомий італійський виробник середньо та багатотонажних вантажівок, компанія «ІВЕКО», обрала своїм партнером з випуску авто європейського класу запорізьке підприємство «Мотор Січ».

Область входить до першої п`ятірки регіонів за виробництвом товарів народного споживання в розрахунку на одного мешканця. Ведеться цілеспрямована робота щодо насичення споживчого ринку області продукцією запорізьких підприємств, освоєння ними нових ринків збуту.

Запорізький край є традиційно аграрним регіоном України з багатими чорноземами, де основу рослинництва складають зернові культури. Розвинуто овочівництво та садівництво.

Запорізька область посідає на 4 місце серед регіонів України за обсягами зовнішньої торгівлі та, зокрема, експорту.

Запорізький регіон відноситься до найбільш інвестиційно-привабливих в Україні. З обсягами прямих іноземних інвестицій понад 260 млн. дол. область посідає 4 місце серед регіонів України. За обсягом інвестицій в основний капітал область входить до першої десятки регіонів України, а у розрахунку на душу населення посідає 4 місце.

За обсягом грошових доходів у розрахунку на душу населення область посідає 5 місце серед регіонів України, а за рівнем середньомісячної заробітної плати – 2 місце.


ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ

В регіоні є більше ніж 160 великих промислових підприємств. Металургійний комплекс області представлений такими відомими в усьому світі підприємствами чорної та кольорової металургії, як відкриті акціонерні товариства «Запоріжсталь» – провідний виробник сталей та чавуну, «Дніпроспецсталь» – виробник спеціальних сталей, «Український графіт» провідний виробник графітованих електродів, «Запорізький алюмінієвий комбінат» – єдиний в Україні виробник алюмінію й основної сировини для його виробництва – глинозему, «Титано–магнієвий комбінат» – єдиний в Україні виробник губчатого титану, провідне підприємство з виробництва германію та кристалічного кремнію.

У м. Запоріжжі розташовані всесвітньо такі відомі підприємства машинобудівної галузі з високотехнологічним виробництвом як ВАТ «Мотор Січ» – виробник авіадвигунів для літаків та вертольотів провідних авіакомпаній: КБ Антонова, Яковлєва, Туполєва, Берієва, Камова, Міля; ВАТ «Запорізький трансформаторний завод» – єдиний в Україні виробник силових трансформаторів; «Запоріжабразив» – провідний виробник абразивних матеріалів та інструменту.

СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ», виробник легкових автомобілів, є лідером на ринку України. Автомобілі, що виходять з конвеєру запорізького автомобілебудівника, відповідають всім відомим світовим стандартам якості та безпеки.

ЗАТ «ІВЕКО-Мотор Січ», співзасновником якого є італійська компанія «ІВЕКО», випускає не тільки автомобілі, але й продукцію як для установки на українську техніку, так і для експорту. В м. Запоріжжі виробляються авто потужністю від 70 до 110 к.с., коробки передач та двигуни. В майбутньому, в залежності від ринкового попиту, передбачено розширення модельного ряду, в основному за рахунок важких вантажівок для міжнародних перевезень, а також передбачається оновлення теперішнього сімейства малотоннажних авто новою моделлю, яка вже існує в парках інших країн Європи. Автомобілі, вироблені на заводі «ІВЕКО-Мотор Січ» в м. Запоріжжі, надходять у продаж під торговою маркою «ІВЕКО».

Динамічно розвивається авіаційна промисловість. Отримання ВАТ «Мотор Січ» сертифікату на літак АН-140 і його модифікацію АН-140-100 відкрило шлях до початку його експлуатації на авіаційних лініях України та за кордоном. Відбувається освоєння нових видів продукції, наприклад, турбохолодильного агрегату АТХ-55/50, електростанції газотурбінної ЕГ-1000 та іншої.

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» є одним із найпотужніших в Європі металургійних підприємств чорної металургії з повним металургійним комплексом. Основною продукцією комбінату є ливарний чавун, гарячекатаний та холоднокатаний листовий прокат, холодногнуті профілі та упроваджено нову ресурсозберігаючу технологію виробництва рулонів гарячекатаного металу подвійної маси. Відбувається освоєння високоякісного автолиста. Комбінат експортує продукцію більше ніж до 50 країн світу.

ВАТ «Український графіт» – провідний український виробник графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та інших видів сталеплавильних печей, товарних вуглецевих мас для електродів Содерберга, футеровочних матеріалів на основі вуглецю для підприємств металургійного, машинобудівного, хімічного та інших комплексів промисловості.

ЗАТ «Завод алюмінієвої катанки» – єдиний в Україні виробник алюмінієвої катанки для електротехнічних цілей шляхом безперервного ливарництва. Підприємство одним з перших в Україні було сертифіковане за стандартом якості ISO 9001:2000.

ВАТ «АзМОл» – одне з найпотужніших в Україні підприємств з випуску продукції хімічної промисловості. Основними зразками продукції підприємства є: мастила – універсальні, автомобільні, індустріальні, залізничні й спеціальні; змащувально-охолоджуюча рідина; оливи – синтетичні й мінеральні моторні, гідравлічні, для холодильних машин, спеціальні. Продукція ВАТ «АзМОл» користується сталим попитом не тільки в Україні та країнах СНД, але й в державах далекого зарубіжжя.

Фірми «Селена» та «Елегант» гідно представляють галузь легкої промисловості не тільки в межах українського ринку та країнах СНД, але й плідно співпрацюють з партнерами країн Західної Європи. Одяг цих виробників за світову якість відзначено дипломом «Золотий Байда» та громадською відзнакою «Вища проба». Незважаючи на сталий попит на продукцію запорізьких виробників з боку провідних фірм Франції, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії та ін., ВАТ «Селена» та «Елегант» відкриті для будь-яких форм співробітництва із зацікавленими підприємствами усього світу.

ВАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» – один із лідерів пивоваріння у Східній Європі та найсучасніше підприємство галузі з високим рівнем автоматизації технологічних процесів. Якість більше десятка сортів янтарного напою марки «Славутич» підтверджена багатьма національними та міжнародними нагородами.

Енергетичний комплекс області – найпотужніший в Україні. Електростанціями області вироблено 48,521 млрд. квт/год електроенергії, що складає 28,5% у загальному обсязі виробленої електростанціями України електроенергії.

На території регіону розміщена Запорізька атомна електростанція – найбільша АЕС у Європі, встановлена потужність якої складає 6000 мВ. ЗАЕС сьогодні – це сучасне високотехнологічне підприємство, визнане в усьому світі. На станції передбачено комплекс заходів, які гарантують безпечне та екологічно чисте виробництво електроенергії.


АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ

Запорізька область є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції та виробів харчової промисловості серед регіонів України

Площа сільськогосподарських угідь області складає 2246,3 тис. га, або 5,4% сільгоспугідь України.

Проведення аграрної реформи стало підґрунтям для розвитку сільського господарства. На засадах приватної власності в області працює 331 товариство, 135 сільськогосподарських кооперативів, 162 приватних (приватно-орендних) підприємств, 2339 фермерських господарств. Площа сільськогосподарських угідь, що знаходяться в користуванні новостворених агроформувань всіх форм власності та господарювання, складає 1761,4 тис. га., або 78% від наявних в області. Розвивається інфраструктура аграрного ринку. Створено 21 агроторговий дім.

У структурі сільськогосподарського виробництва переважає продукція рослинництва. Центральне місце в рослинництві в даний час і на перспективу займає зерновий підкомплекс, як основа для розвитку інших галузей сільгоспвиробництва, і насамперед, збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва.

Основною технічною культурою Запорізької області є соняшник.

В усіх агрокліматичних зонах наявні сприятливі умови для вирощування овочів та баштанних культур.

Пріоритетним напрямком у розвитку тваринництва на найближчі три роки визначено такі скоростиглі галузі, як птахівництво та свинарство. Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності нарощують поголів`я свиней та птиці.

В області працює 546 підприємств харчової та переробної промисловості. З них 87% – це підприємства, що відносяться до сфери «малого підприємства» і зорієнтовані на задоволення місцевих потреб у продуктах харчування (міні-пекарні, олійниці, крупорушки тощо).

В області розташовано ряд підприємств, які за потужністю та обсягами випуску продукції, є провідними в Україні. Це Пологівський олійноекстракційний завод, Запорізький оліяжиркомбінат, Запорізький та Мелітопольський м`ясокомбінати. Такі підприємства як Запорізький пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» та Запорізький завод безалкогольних напоїв є яскравими прикладами вигідного інвестування в харчову галузь та аграрний комплекс регіону.

Сільська місцевість Запорізької області має достатньо розвинену соціально-побутову інфраструктуру, доказом чого можуть бути понад 110 лікарняних закладів та 730 закладів початкового та середнього рівня освіти, а також майже 900 різнофахових бібліотек.

Враховуючи вищезазначене, агропромисловий комплекс області можна оцінити як надзвичайно привабливий для вкладення інвестицій. Основними складовими інвестиційної привабливості АПК регіону є родючі землі, недорогі та кваліфіковані трудові ресурси, значні потужності переробної галузі, вигідне географічне положення для експорту продукції.


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Запорізька область є одним з лідерів серед українських регіонів за обсягами зовнішньої торгівлі. Велика частка виробництва флагманів Запорізької індустрії, таких як відкриті акціонерні товариства «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Запорізький виробничій алюмінієвий комбінат», «Запоріжтрансформатор», «Мотор Січ», «Перетворювач», спрямована на зовнішні ринки.

Річний обсяг зовнішньоторговельного обороту запорізької області становить майже 2 млрд. дол. Запорізька область є чітко означеним експортоорієнтованим регіоном, в якій обсяги експорту більш ніж в 2 рази перевищує обсяги імпортних закупівель. За обсягами експорту Запорізька область посідає четверте місце серед регіонів України.

Більше 100 підприємств області постійно здійснюють зовнішньоторговельну діяльність. Партнерами області в зовнішній торгівлі є більш ніж 100 країн світу у різних регіонах.

В загальній структурі експорту регіону більше половини складають чорні метали, друге і третє місця поділяють продукція кольорової металургії та машинобудування.

Найбільші обсяги експортних поставок товарів та послуг здійснюються до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Угорщини, Німеччини та Польщі.

Майже чверть всіх імпортних закупівель області припадає на мінеральне паливо, нафту та нафтопродукти. Іншою важливою статтею зовнішніх закупівель є механічне устаткування та запасні частини до нього, доля яких складає понад 10%.

Серед країн-імпортерів найбільшу питому вагу поставок мають Туркменістан, Німеччина, Словаччина, США, Білорусь, Польща, Китай, Узбекистан.

Останнім часом все більш динамічно змінюється товарна номенклатура експорту в бік збільшення частки наукомісткої та високотехнологічної продукції високого ступеня переробки. Цей процес незворотньо веде до географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі. Особливо динамічно розвивається сфера двостороннього співробітництва між нашим регіоном та регіонами країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Особливе місце в зовнішніх стосунках нашого регіону займає Російська Федерація. Географічна близькість, торгово-економічні та гуманітарні зв’язки, що склалися історично, наявність підприємств з технічно взаємопов’язаним виробництвом та інфраструктурою, роблять співробітництво області з регіонами Російської Федерації життєво необхідним для обох держав.

Протягом останніх років були підписані Угоди про торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво з 11 регіонами Російської Федерації, а також ведеться подальша робота в напрямку розробки та реалізації конкретних проектів в рамках цих Угод.

Аналогічні Угоди були підписані з містом Бургас (Болгарія), містом Чунцин (Китайська Народна Республіка), Карагандинською областю (Республіка Казахстан). Ведуться переговори щодо налагодження співробітництва та підписання Угод з регіонами Австрії, Німеччини, Бельгії, Польщі, Узбекистану, Азербайджану та Ірану.

Протягом минулого року Запорізьку область відвідало багато представників дипломатичних місій та ділових кіл іноземних держав, підсумками цих візитів стало досягнення домовленостей щодо подальшого розвитку міжнародних зв’язків нашого регіону, створення спільних виробництв, залучення до економіки області іноземних інвестицій.

Суттєвий внесок в розвиток зовнішньоекономічних зв’язків як регіону в цілому, так і окремих підприємств зокрема, вносить безпосередній зв’язок управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації з економічними представництвами України за кордоном та закордонними торгово-економічними місіями в межах нашої країни.


ІНВЕСТИЦІЇ В РЕГІОНІ

Запорізький регіон відноситься до найбільш привабливих регіонів України щодо інвестування завдяки великому промисловому потенціалу, наявності природних багатств, власним енергоресурсам, високому науково-технічному потенціалу, розвиненій транспортній інфраструктурі, розвиненій банківській системі та доступності до ринків України, держав СНД, Європи та Азії.

На Запорізьку область припадає 6% від загального обсягу інвестицій, що вкладені в економіку України. За обсягом прямих іноземних інвестицій область посідає четверте місце серед регіонів України.

За результатами рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України область входить до групи регіонів-лідерів і посідає 6 місце.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення в Запорізькій області перевищує середньоукраїнський рівень на 36,9 дол. і складає 121,9 дол.. За оцінками всесвітньо відомої консалтингової фірми «Coopers & Lybrandt» наш регіон є одним з найбільш привабливих в Україні з точки зору інвестиційної привабливості.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області складає понад 260 млн.  дол.

Іноземні інвестиції вкладені у 145 підприємств області.

Великий інтерес щодо вкладення капіталу викликають такі галузі економіки області, як машинобудування (75,6%), харчова промисловість (9,7%), чорна металургія (8,5%).

Серед підприємств з іноземним капіталом найбільш успішно працюють ЗАТ «ІВЕКО-Мотор Січ», співзасновником якого є італійська компанія «IVEССO» (обсяг іноземних інвестицій – 8,1 млн. дол.), ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич», інвестиції у яке здійснила шведська фірма «Болтик Бевереджис Холдинг Акциєболаг» (20,0 млн. дол.), ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» – кошти інвестовані словацькою фірмою «MINERFIN» (20,6 млн. дол.), СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ» – корейськими фірмами «Деу Хеві Індастріз ЛТД» та «Деу Мотор Ко., ЛТД» інвестовано 150 млн. дол.

Пріоритетними напрямками в сфері інвестування в Запорізьку область є такі галузі промисловості, як машинобудування, харчова промисловість, чорна металургія, радіоелектроніка та інші високотехнологічні галузі, а також сільське господарство.


ФІНАНСОВІ СТРУКТУРИ

Запорізька область володіє досить розвиненою фінансово-кредитною інфраструктурою. В регіоні працює 53 банки і банківських установ, з яких 5 є регіональними самостійними банками. Такі регіональні банки, як «Індустріалбанк», «Металург» та «АвтоЗАЗбанк», відповідно до своїх загальних активів (понад 20 млн. дол.) віднесені до групи «великих банків» України. Більшість банків регіону (такі, як «Металург», «Укрексімбанк», «Вабанк», «Муніципальний», тощо) мають кореспондентські відносини з провідними банками Європи та світу, що свідчить про довіру до фінансово-кредитної системи області з боку іноземних партнерів, а також гарантує подальший розвиток цієї сфери народного господарства.

Один зі світових лідерів фінансової діяльності – фінансова група «Райффайзенбанк» відкрила своє представництво в м. Запоріжжі.

Страхову діяльність в області здійснює 13 місцевих страхових компаній та 50 філій, представництв, відділів, з яких 20 – структурні підрозділи з інших регіонів України.

Додатково страхування експортних кредитів спирається на автоматичне перестрахування провідних німецьких, французьких та американських компаній, таких як концерн «Герлінг», групи «Скор», «Сент-Пол», «Ерк-Франкона». Сумарні страхові фонди партнерів Транснаціональної страхової групи «Індержстрах» складають десятки мільярдів доларів.

Партнерські взаємовідносини провідних регіональних страхових компаній із найбільшими страховими та перестраховочними компаніями України та світу дозволяють приймати на страхування великі майнові й фінансові ризики підприємств регіону та інвесторів.


РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розвиток малого підприємництва є додатковим вагомим фактором, що позитивно впливає на зростання економіки регіону. Його розвиток сприяє усуненню диспропорцій на окремих товарних ринках, створенню додаткових робочих місць і скороченню безробіття, розвитку конкуренції, швидкому насиченню ринку товарами та послугами.

Протягом останніх років в області склалися позитивні тенденції щодо розвитку малого підприємництва.

В області функціонує близько 8,5 тисяч малих підприємств, на яких зайнято 14% чисельності працюючих на всіх підприємствах області.

Серед малих підприємств переважають підприємства з чисельністю зайнятих до 10 осіб – 75% загальної кількості малих підприємств.

У розподілі малих підприємств за видами економічної діяльності не відбувається значних змін: більше половини малих підприємств функціонують у сфері торгівлі та послуг, 15% – у промисловості, 10,2% – в будівництві, 3,6% – в сільському господарстві, 3,2% – транспорт та зв’язок.

Із загальної кількості малих підприємств майже 65% мають колективну форму власності, майже 35% – приватну.

Крім юридичних осіб у сфері малого бізнесу працюють 62 тисячі громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. Переважна більшість підприємців – фізичних осіб працюють на ринках, одночасно збільшується кількість підприємців, які надають послуги населенню (ремонт побутової техніки, індивідуальний пошив одягу, індивідуальний ремонт та пошив взуття).

В період реформування агропромислового комплексу багато громадян, які отримали земельні паї, обрали таку форму господарювання як фермерство. Кількість фермерських господарств складає 2,35 тисяч одиниць.


РИНОК ПРАЦІ

Із загальної чисельності населення 1166,4 тис. осіб (59%) – у працездатному віці, 352,4 тис. (17,8%) – у молодшому за працездатний, 457,3 тис. (23,2%) – у старшому за працездатний вік. У містах проживає 79,5% населення у працездатному віці, у сільській місцевості –20,5%.

З кожних 100 зайнятих в економіці працівників, 60 – становлять жінки, 17 – молодь у віці 16-28 років, 15 – громадяни, які отримують пенсію за віком, на пільгових умовах та по інвалідності.

Швидке зростання зайнятості у приватному секторі економіки здійснюється, в основному, за рахунок розвитку особистого підсобного сільського господарства та самозайнятості населення. У цих структурах нараховувалося 186,8 тис. осіб., або 22,1% чисельності осіб, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності.

Активізація економічної діяльності, реалізація заходів регіональних програм зайнятості населення дозволили поліпшити ситуацію на ринку праці.

ОСВІТА

Освіта області сьогодні – це стабільна система з позитивним розвитком, що має на цьому шляху суттєвий потенціал.

В області діє 672 загальноосвітні навчальні заклади. Головне їх досягнення – варіативність мережі, можливості вибору закладів, освітніх програм залежно від індивідуальних освітніх запитів учнів.

Збережена та оптимізована система безоплатної позашкільної освіти (82 заклади, у тому числі палаци, будинки, центри творчості для дітей та юнацтва, профільні заклади технічної, естетичної творчості, спортивного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного спрямування тощо).

Усього в області діє 630 дошкільних закладів, у яких виховується більше 40 тис. дітей.

Докорінні якісні зміни відбулися в системі професійно-технічної освіти області. Її розвиток, перш за все, орієнтується на реформування економіки, зміни потреб ринку праці регіону. Зараз діє 42 професійно-технічні навчальні заклади. Одним з пріоритетних напрямів реформування закладів професійно-технічної освіти в області є перехід до нових, сучасних технологій підготовки кадрів.

Вища школа Запорізької області є сьогодні могутнім фактором кадрового та наукового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому. Сьогодні в регіоні діє 35 державних вищих навчальних закладів, в яких навчається понад 75 тис. студентів, у тому числі з різних країн світу.

Вищі навчальні заклади (такі, як Запорізький Національний технічний університет, Запорізький державний університет, Запорізька державна технічна академія та інші) готують висококваліфіковані кадри спеціалістів із сучасною підготовкою для промисловості, освіти, медицини, культури регіону тощо. Підготовку спеціалістів для агропромислового комплексу в області здійснює 7 навчальних закладів, з них – один вищий ІII-IV рівня акредитації (Таврійська державна агротехнічна академія) та 6 закладів І-ІІ рівня акредитації.

Впроваджуються механізми підтримки на регіональному рівні обдарованої студентської та учнівської молоді, формування майбутньої інтелектуальної еліти. Дедалі більшого поширення набувають пошуки вищими навчальними закладами своїх майбутніх студентів серед переможців інтелектуальних змагань шкільної молоді (предметних олімпіад, переможців науково-дослідницьких конкурсів у рамках Малої академії наук України), поєднання за підсумками попередньої освітньої співпраці випускних іспитів у загальноосвітніх закладах із вступними до вищих навчальних закладів, тощо.


КУЛЬТУРА

З метою забезпечення культурних потреб населення в області працює значний потенціал галузі: 5 театрів, у тому числі, 3 обласних, 2 муніципальних, обласна філармонія, цирк, 3 парки культури та відпочинку, 614 масових бібліотек, 586 будинків культури, 16 музеїв, 2 музеї-заповідники, Національний заповідник «Хортиця», 74 дитячих школи естетичного виховання.

Кропітку роботу зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини проводять бібліотеки та музеї.

Визнаний лідер бібліотечної справи - Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького, її бібліотечний фонд складає 1,5 млн. примірників, з них 10 тис. рідкісних видань.

Серед державних музейних закладів провідне місце посідає обласний краєзнавчий музей, в його фондах зібрано понад 100 тис. експонатів, серед них чимало унікальних. Кожен музей області має свою неповторну колекцію. Унікальні наскальні малюнки та колекції репрезентовані в історико-археологічному музеї-заповіднику «Кам'яна Могила» поблизу Мелітополя. У складі Національного заповідника «Хортиця», що одержав високий статус в 1993 році, діє музей історії запорізького козацтва. Щорічно державні музеї області приймають близько півмільйона відвідувачів.

Гордістю й прикрасою м. Запоріжжя є Обласний український музично-драматичний театр.

Запорізька обласна філармонія – одна з найбільш великих концертних організацій України. Симфонічний оркестр, очолюваний народним артистом України В.Редею, добре відомий далеко за межами України. Високий професійний виконавчий рівень дозволяє оркестру співпрацювати з видатними музикантами сучасності.

В області активно діють заклади культури клубного типу. За останні роки, у зв'язку з реструктуризацією клубної мережі, створюються установи нового типу: районні та міські центри культури і дозвілля, клуби-бібліотеки, сільські клуби-кіно, будинки народної творчості, культури й дозвілля .

Глибоким знанням українських традицій, неповторністю, самостійністю художнього мислення відзначаються роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва та художників-аматорів. Їх нині в області понад 1,5 тис. чоловік, серед них вишивальниці, різьб’ярі, килимарниці, майстри, що займаються лозоплетінням та інші.

Запорізька область багата на чисельні пам'ятки – унікальні твори матеріальної і духовної культури. Вивчення, охорона та використання пам'яток є важливим напрямком культурної політики. З цією метою в 1994 році однією з перших в Україні була створена обласна інспекція охорони пам'яток історії та культури. Результатом наполегливої праці стало прийняття до державного обліку 5580 пам'яток археології, 1654 – історії, 75 – мистецтва. 93 пам'ятника внесено до Державного реєстру національного культурного надбання. В день святкування 10-ї річниці незалежності України, 24 серпня 2001 року, відкрито першу чергу історико-культурного центру «700-літній Запорозький Дуб».


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

В Запорізькій області у 694 лікувально-профілактичних установах працює близько 56 тисяч працівників, у т.ч. майже 9 тис. лікарів і понад 20 тис. середнього медичного персоналу. Охорона здоров'я має у своєму розпорядженні могутній потенціал вчених і практиків. За останні 10 років в області широкого розвитку набули перспективні напрямки надання медичної допомоги населенню.

В області працюють: Центр мультиорганної трансплантації, Центр мікрохірургії вуха та сурдології, Центр дитячої кардіохірургічної служби області, Обласна служба мікрохірургії кисті і регіональний Центр ендопротезування суглобів, Запорізький обласний кардіологічний диспансер,

Мережа швидкої допомоги в області представлена 65 установами. Провідна роль належить Обласному Центру екстремальної медицини і швидкої допомоги.

Гордістю охорони здоров'я області є інфекційна лікарня м. Запоріжжя, побудована і обладнана згідно світовим стандартам. Далеко не скрізь по Україні є такі як тут сучасні спеціалізовані центри – гепатоцентр, Центр «TОРЧ» – інфекції, імунопрофілактики та серодіагностики інфекційних захворювань.

Єдина в Україні медустанова, де можна одержати всебічну лікувально-діагностичну допомогу на найбільш сучасному рівні з питань репродуктивного здоров'я (дітей і дорослих), сімейно-шлюбних відносин, планування сім'ї та безплідності, включаючи оперативне лікування, – це Запорізький обласний Центр реабілітації репродуктивної функції сім'ї.

Комплексне лікування та реабілітація дітей дошкільного та шкільного віку проводяться в 7 дитячих санаторіях: протитуберкульозному (м. Бердянськ); кістково-туберкульозному (м. Запоріжжя); ревмокардіологічному (м. Молочанськ); багатопрофільному дошкільному (м. Запоріжжя); пульмогастроентерологічному (м. Мелітополь); психоневрологічних для дітей дошкільного та шкільного віку (м. Запоріжжя).

Професор О.С.Ніконенко в 1992 р. заснував один з кращих в Україні Центр мультиорганної трансплантації з відділенням гемодіалізу на базі обласної клінічної лікарні. Запорізькі трансплантологи за сучасними технологіями виконали 318 операцій по пересадці нирок, у тому числі 12 дітям, а також 8 – по пересадці печінки; освоїли пересадку підшлункової залози та підготувалися до пересадки серця.

Успішно працює на базі обласної клінічної лікарні Обласний центр хірургії, до якого входять відділення кардіологічної і судинної хірургії. Кардіохірурги роблять ряд складних операцій, відомих у світовій практиці: протезування мітрального та аортального клапанів, вживлення кардіостимуляторів, аорто-коронарне шунтування. В 2001р. створено Центр дитячої кардіохірургічної служби області, де виконуються операції дітям з уродженими пороками серця та магістральних судин. Ефективно діє обласний центр артрології і спортивної травми, де виконуються операції по протезуванню та усуненню ушкоджень суглобів.

Досягнення запорізьких офтальмологів з імплантацією штучного кришталика відомо не тільки в Україні, а й в інших країнах. В 2001 році проведені унікальні операції по створенню штучних сечового міхура і стравоходу.

Забезпеченість населення аптеками значно перевищує загальноукраїнський показник. 36% існуючих аптек належить до комунальної форми власності, 64% – до колективної та приватної. Динамічно розвивається в області й фармацевтичне виробництво.

В охороні здоров'я області продовжується процес реформування. Пріоритетними та перспективними в плані інвестицій напрямками розвитку галузі є сільська сімейна медицина, розвиток лікувально-діагностичної бази дитячих та рододопоміжних установ, кардіохірургічної служби.


ТУРИЗМ, СПОРТ

За останні роки загальний стан розвитку фізичної культури й спорту в області зазнає позитивних змін у збільшенні загальної кількості осіб, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою. Особливо це спостерігається в навчальних закладах освіти та сільській місцевості..

Здійснюється робота по вдосконаленню ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, умов праці.

В області працюють школа вищої спортивної майстерності, 16 спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, 45 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 63 дитячо-юнацьких підліткових клубів за місцем проживання, 10 дитячо-юнацьких клубів фізичної підготовки.

Запорізька земля споконвіку славилася своїми спортивними досягненнями. Першу найвищу олімпійську нагороду в далекому 1952 році виборов борець Яків Пункін, а найбільшого успіху досяг уславлений важкоатлет Леонід Жаботинський, який підіймався на найвищі сходини п’єдесталів пошани двох Олімпіад. Три олімпійські нагороди завоювала бігунка на середні дистанції Тетяна Доровських (Самойленко), по дві – гандболісти Михайло Іщенко та Сергій Кушнирюк, спринтер Тетяна Пророченко. Загалом, починаючи з 1952 року, спортсмени нашої області завоювали на головних змаганнях сучасності 11 золотих, 6 срібних та 6 бронзових медалей.

Слід відзначити досягнення чемпіонів та призерів Європи, світу та Олімпійських ігор, заслужених майстрів спорту Дениса Силантьєва (плавання), Олени Жупіної, Ганни Сорокіної, Романа Володькова (стрибки у воду), братів Сидоренків (бокс) , Романа Зозулі, Ольги Рощупкіної (спортивна гімнастика), Олега Михайлова (кульова стрільба) та їх тренерів Сергія Гусєва, Тетяну Турову, Володимира Манзулю, Олександра та Любов Барсукових, Миколу Назаренко та інших.

За останнє десятиріччя було підготовлено понад 100 майстрів спорту України міжнародного класу, 14 спортсменам присвоєно Почесне звання «Заслужений майстер спорту України». 47 спортсменів області прийняли участь в Олімпійських іграх.

Запорізька область є привабливою туристично-рекреаційною зоною. Основу привабливості нашого регіону в сфері туризму складають як історичні пам’ятки (історико-культурний центр «700-літній Запорозький Дуб», колиска Запорізького козацтва та першої в світі демократичної республіки – о.Хортиця тощо), так і природні умови, які сприяють багатьом видам сучасного туризму. В сфері надання туристичних послуг в області працюють 69 підприємств та приватних підприємців.

Робота туристичного центру заснована на зацікавленості землею Запорізького козацтва, духовними цінностями українського народу, а також на добрих традиціях прийому та обслуговування гостей.

Нові підприємства
Відгуки про CRM