Українська асоціація "Жінки в науці та освіті"

  • Адреса:
    пл. Свободи, 4, Харківський Національний університет, м. Харків, 61077, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 724-10-33
Президент - Гернет Надія Дмитрівна

Українська асоціація “Жінки в науці та освіті” є громадською, неполітичною, неприбутковою організацією, що здійснює свою діяльность в усіх регіонах України, де є її члени або місцеві відділення, та об’єднує в якості
індивідуальних членів фізичних осіб, які є громадянами України або іноземними громадянами, що визнають Статут Асоціації і сприяють досягненню її цілей, та в якості
колективних членів - трудові колективи підприємств та організацій різних форм власності, навчальних закладів, об’єднання громадян, які здатні надати істотну допомогу в реалізації цілей та завдань Асоціації.

НАША ГОЛОВНА МЕТА – сприяння розвитку наукового і творчого потенціалу членів Асоціації в галузі наукових досліджень і освіти та взаємодія з державними і громадськими організаціями з кола питань, що відносяться до проблем науки та освіти.

НАПРЯМКИ НАШОЇ РОБОТИ
- створення інформаційного центру для надання інформаційної, консультативної та організаційної підтримки членам Асоціації, що обрали сферою своєї діяльності науку і освіту;
- сприяння координації наукових досліджень і педагогічної діяльності, в яких беруть участь члени Асоціації;
- проведення конференцій за міждисциплінарними напрямками;
- розробка комплексних наукових проектів із залученням до їх виконання студентів і викладачів;
- розробка навчально-виховних проектів із залученням до них провідних вчених;
- створення фонду комп’ютерних навчальних програм і проведення проектів для їх розробки;
- створення фонду ліцензійних пакетів програм;
- залучення до роботи над проектами інвалідів;
- створення свого друкованого органу;
- організація WEB – сторінки;
- та інше.

ПЕРСПЕКТИВИ Асоціації пов’язані з розвитком контактів в Україні та за її межами, пошуком потенційних партнерів для реалізації наукових, навчальних і соціальних проектів членів Асоціації, створення Центру впровадження інноваційних технологій в науку і освіту.

Ми будемо вдячні за пропозиції про співпрацю та будь-які форми підтримки.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства