Комунальне підприємство "Харківківводоканал"

  • Адреса:
    вул. Шевченка, 2, м. Харків, 61013, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 707-57-57, 707-58-77, 712-15-21, 712-17-65
  • Веб-сайт:
    http://vodokanal.kharkov.ua   
Генеральний директор - Віталій Володимирович Панов

Діяльність КП "Харківводоканал" включає: прийом, відведення, перекачування, повну механічну і біологічну очистку стічних вод, що надходять від населення, комунально-побутових і промислових підприємств м. Харкова.
Загальна довжина обслуговуємої каналізаційної мережі складає 1715 км (в 1914 р. - 49 км), потужність перекачування 1500 м3 стічних вод за добу. Головна каналізаційна насосна станція - друга в Європі по глибині залягання - 38 м, і найбільша в Україні. Очисні споруди повної біологічної очистки складаються з двох станцій "Диканівської" і "Безлюдівської" і є найбільшими в країні. (Проектна потужність "Диканівських" очисних споруд складає 800 тис. куб. м стічної рідини за добу, "Безлюдівських" - 300 тис. куб. м).

Значення підприємства
Від якості роботи підприємства суттєво залежить стан не тільки місцевих водних об'єктів (об'єм очищеної стічної рідини, яка надходить у маловодні харківські річки з очисних споруд Харкова, в 13 разів більше (!), ніж об'єм води в річці), але і екологічний баланс річки Сіверський Донець - основного джерела водопостачання Харківської, Донецької, Луганської областей.
Не випадково одним із основних напрямків екологічної політики міста визнано здійснення заходів по оздоровленню малих річок м. Харкова на основі міської Програми "Покращання санітарно-епідеміологічного стану м. Харкова", прийнятої 14 сесією 23 скликання Харківської міської ради 29 березня 2000 року. Сюди входить:
- вирішення проблем повної утилізації осаду, більш глибокої біологічної очистки стічних вод;
- введення в експлуатацію дублюючого колектора і будівництво кільцевого колектора міста;
- санації мереж водовідведення;
- реалізація інвестиційних проектів, які забезпечують зниження енергоємності насосних станцій, створення потужностей по виробництву із осаду стічних вод біогазу і виробництва на його основі електроенергії, тепла, рекультивація мулових полів, що виводяться із експлуатації і які сьогодні є джерелом повторного забруднення водних об'єктів міста і безпосередньо Сіверського Дінця.

Наочним прикладом особливої значимості підприємства, для регіону, міста і кожного мешканця Харкова послужила техногенна аварія на Головній каналізаційній насосній станції Диканівських очисних споруд в 1995 гроці, коли утворилась загроза екологічної катастрофи для харків'ян, міських річок, річки Сіверський Донець, усього Азово-Чорноморського басейну.
Завдяки самовідданим, цілеспрямованим діям спеціалістів комунального підприємства, вітчизняним і закордонним організаціям і підприємствам, які прийшли на допомогу, аварія була ліквідована в місячний термін.
Події тих днів підтверджують, що будь-які перебої в роботі підприємства (не кажучи про повну зипинку) створять загрозу довкіллю усього східного регіону України.

Якість очищення стічних вод
Не дивлячись на усі труднощі, підприємство надає стовідсотково-нормативу якість послуг. Свідченням тому є отримання підприємством в 2004 році однієї із найпрестижніших в Європі нагород - Сертифікат якості EMRC за відповідність якості послуг світовим стандартам. За результатами Національного Бізнес-Рейтингу за 2005 рік, підприємство посіло перше міце серед підприємств України в області "Діяльність в обробці рідких відходів".
Комплекси біологічного очищення підприємства забезпечують доведення стоків до нормативів, необхідних для безпечного викиду у річки. Якість очистки постійно контролюється як відомчими лабораторіями, так і лабораторіями органів санепідемнагляду та екології.

Науковий потенціал підприємства
На підприємстві працює 17 кандидатів і докторів технічних наук. Спеціалісти підприємства спільно з ученими Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури виконали роботу "Створення і впровадження ефективних технологій підвищення експлуатаційного ресурсу інженерних мереж життєзабезпечення", яка в 2004 році була відзначена Державною премією України в області науки і техніки. В цій науковій праці були розроблені технології санації труб, які уже одержали практичне розповсюдження у багатьох містах СНД. В серпні 2006 року досягнення підприємства відзначені дипломом і медаллю на виставці, присвяченій 15-й річниці незалежності України "Барвиста Україна" в Києві. В 2006 р. на Міжнародному конкурсі кращих винаходів в м. Севастополі підприємство удостоєно вищих нагород - Кубка і двох золотих медалей.

Обслуговування абонентів
Особлива увага на підприємстві приділяється підвищенню якості обслуговування абонентів, запобіганню аварійних ситуацій. З цією метою на підприємстві створена і працює "гаряча" телефонна лінія "Сall-center" - єдиний підрозділ такого роду в комунальному господарстві України. Обладнаний центр за останнім словом техніки. За допомогою багатоканальних номерів 707-57-57 та 757-82-80 з 8.00 - 21.00 години (понеділок - субота), підприємство розраховує спростити до мінімуму зв'язок з абонентами, відповідаючи на запитання і в самий короткий термін реагувати на "тревожні" дзвінки.

Робота зі школярами
Останні роки велике значення з боку підприємства приділяється екологічному вихованню школярів - на екологічних уроках, екскурсіях на виробничі комплекси, зустрічах з провідними спеціалістами підприємства тощо, діти дізнаються про значення підприємства в справі сбереження оточуючого середовища регіону.

Робота з боржниками
КП "Харківводоканал" має технічну можливість відключити окрему квартиру від системи каналізації, не заходячи до неї - це крайній захід, який змушений застосовувати підприємство до злісних неплатників, після того, коли переконати споживача своєчасно (до 10 числа кожного місяця) сплачувати послуги каналізації не вдається. В найближчий час роботами по автономному відключенню квартир боржників будуть охоплені всі райони нашого міста. Підприємство кожного тижня складає план-графік відключення боржників, які не тільки мають заборгованість, але і не сплачують поточні нарахування (при цьому враховується соціальний статус абонента).


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства