Акціонерне товариство "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат"

  • Адреса:
    вул. Єдності, 62, м. Марганець, Дніпропетровська обл., 53401, Україна
  • Телефон:
    +38(056) 790-16-35, (05665) 6-00-22
  • Веб-сайт:
    http://mgok.dp.ua   
Голова правління - Олексій Миколайович Алєксєєнко

Публічне акціонерне товариство "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" - одне з найбільших у світі підприємств з видобування та переробки марганцевої руди. Розробка руди ведеться відкритим та підземним способами.
До складу Марганецького ГЗКу входять п'ять шахт, два карьєри і одна збагачувальна фабрика.

ПАТ "Марганецький ГЗК" має значні запаси марганцевмісних глин, які за фізико-хімічними властивостями представлені механічною сумішшю бентонітових глин. Марганцевмісні глини можуть використовуватися для виробництва залізорудних окатишів, тому що вони є цінним сполучним легуючим матеріалом.

Марганецький ГЗК виробляє марганець сірчанокислий, який використовується в сільському господарстві, хімічній та нафтовій промисловості. Марганцевий концентрат, який виробляється Марганецьким ГЗКом, є цінною сировиною для виробництва високосортних легованих сталей.

Марганцеві руди представлені наступними типами:
- окисними (піролюзитові, магнецитові та псиломеланові мінерали)
- карбонатними (манганокальцитові та кальцієво-родохрозитові мінерали)
- змішаними (суміш окисних і карбонатних мінералів) окисно-карбонатними рудами.
Масова частка марганцю в сирій руді складає від 12 % до 30 %.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства