Публічне акціонерне товариство "Ватутінський комбінат вогнетривів"

  • Адреса:
    вул. Індустріальна, 11, м. Ватутіне, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20254, Україна
  • Телефон:
    +38(04740) 2-79-92, 6-22-29, 6-24-37
  • Веб-сайт:
    http://ogneupory.org   
Голова правління - Балаба Володимир Петрович

Продукція:

КАОЛІН СИРЕЦЬ – багаті родовища вторинних каолінів (вогнетривкої глини) є базою для всіх продуктів нашої компанії. Каолін – гірська порода, яка складається переважно з каолініту. Застосовується як сировина для вогнетривкої продукції, а також кераміки, сан фаянсу та в цементній промисловості.

МЕЛЕНИЙ КАОЛІН – порошок з заданою вологістю та вмістом часток менших 0,09 мм (прохід через сітку № 009) більше 95%. Виробляється в шахтному млині з використанням природного газу в якості палива. Застосовується як пластифікуючи та зв’язуюча добавка при виробництві мертеля, торкрет порошку та різних вогнетривких мас, як коректуюча добавка при виготовленні санфаянсу, фарфору та цементу як стабілізуючий наповнювач для резини, паперу, клею, фарб, лаків, емалі, замазок та ін.

ШАМОТ КУСКОВИЙ – вогнетривкий матеріал, який складається з глинозему та кремнезему і відрізняється рівномірним температурним розширенням. Виготовляється шляхом обпалювання каоліну в обертових печах при температурі утворення муліту. Застосовується разом з вогнетривкою глиною чи іншими зв’язуючими для виробництва алюмосилікатних формованих та не формованих вогнетривів.

ШАМОТ ФРАКЦІЙНИЙ – шамот певного хімічного та гранулометричного складу, виробляється шляхом розсіву шамоту по фракціях. Застосовується для бетонних виробів, сумішей, керамічних мас, протипригарних покриттів та ін.

ШАМОТ ЗЕРНОВИЙ – шамотний заповнювач вузького зернового складу, отриманий за спеціальною технологією. Використовується в високотехнологічних виробництвах машинобудівного та авіакосмічного комплексу. Призначений для точного лиття по виплавляючим моделям.

ТОНКОМОЛОТІ ВОГНЕТРИВКІ ПОРОШКИ – Виготовляються на основі шамоту певних фракцій та розмеленого сухого каоліну шляхом змішування їх в суворій пропорції.

ТОРКРЕТ ПОРОШОК – порошок шамотно-глинистий. Застосовується разом з рідко скляним чи іншим зв’язуючим для відновлення робочих поверхней, сталерозливних ковшів та температурних зон футеровок теплових агрегатів методом торкретирування.

МЕРТЕЛЬ – тонко - змелена суміш, виготовляється з добавленням зв’язуючих та пластифікуючих добавок. Застосовується як вогнетривкий розчин для зв’язування формованих виробів в вогнетривкій кладці.

Історія нашого підприємства розпочинається в 1961 році разом з початком будівництва кар’єру для добування вторинного каоліну. Комбінат знаходиться в центрі України, в каоліновій провінції Українського щита. В зоні економічної зацікавленості комбінату знаходяться запаси біля 1 мільйона вторинних каолінів, придатних для виробництва алюмосилікатних вогнетривів.
До складу підприємства входять 2 кар’єри, шамотообпалювальний цех та допоміжні цехи (автотранспортний, ремонтний та ін.). Виробнича потужність кар’єрів складає 1000000 тон каоліну в рік, шамотообпалювального цеху – 320000 тонн. Шамот обпалюється в 2-х обертових печах довжиною 75 м * діам. 3,6 м. Третя обертова піч довжиною 75м * діам. 3,6 м. виведена з виробництва і на її основі монтується нова технологічна схема підготовки вторинного каоліну до обпалювання, яка дозволяє отримувати шамот з новими, більш сучасними показниками якості, визнаними міжнародною спільнотою. В якості палива використовується природній газ, що дозволяє уникати забруднення шамоту від продуктів згорання та досягти низького рівня шкідливих викидів в атмосферу. Є також лінії по дробленню та розсіву шамоту різних фракцій, а також по виробництву мелених матеріалів (торкрет-порошка, мертеля, меленого сухого каоліну)
В 1996 році комбінат був приватизований. В даний час 100% акцій продано різним компаніям та фізичним особам.
Отримавши самостійність наша компанія звернула свій погляд на зовнішній ринок, в першу чергу Європейський. В цьому плані ми тісно співробітничаємо з нашим стратегічним партнером та одним з акціонерів – компанією AЖС (Clerac, France). Разом із спеціалістами AЖС на Комбінаті відбувається модернізація технологічного процесу отримання високоякісного шамоту, технічне переобладнання ОАО "ВКО" і просування шамоту Ватутінського комбінату на міжнародний ринок на основі багаторічного досвіду роботи комерційної мережі АЖС. Ведеться робота по розширенню ринків збуту , збільшенню об’єму продажі комбінату в країнах Центральної та Західної Європи, виходу продукції комбінату на інші ринки: Близький Схід, Індія, Австралія та ін.
Успішна робота на сучасному ринку досягається комбінатом при гарантуванні високого рівня якості продукції за рахунок вдосконалення технології та вдосконалення обладнання. Завдяки цьому в даний час продукція постачається більш ніж 40 компаніям в 16 країнах Європи. Постачання відбувається морським транспортом з портів Чорного моря , річковими баржами по Дунаю і далі по Рейну з портів Ізмаїл та Рені, залізничним транспортом у всі країни, які безпосередньо межують з Україною , автомобільним транспортом. Комбінат має можливість відправляти продукцію навалом та упаковану в біг-беги чи 50-ти кілограмові мішки на піддонах в палетах по 1 Т.
Удосконалюється обладнання лабораторії комбінату. Завершена робота по впровадженню міжнародної системи забезпечення якості ISO 9002.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства