Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  • Адреса:
    вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 409-27-62, 409-27-68, 424-94-35
  • Веб-сайт:
    http://uu.edu.ua   
Президент - Петро Михайлович Таланчук

Українська молодь - це ті, хто про нас ще не знають, і ті, хто в нас уже навчаються.

Сьогодні в університеті:
- понад 35 000 студентів
- 3000 викладачів

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" - неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року за підтримки Київської міської державної адміністрації, міських та обласних рад регіонів України.

Президент університету Петро Михайлович Таланчук - Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, ініціатор створення і Президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій, почесний ректор Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, перший міністр освіти незалежної України.

Підготовка фахівців в Університеті "Україна" здійснюється за денною, заочною, вечірньою формами навчання для засвоєння освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

Бурхливий розвиток мережі територіально відокремлених структурних підрозділів забезпечує реалізацію одного з концептуальних принципів, покладених в основу створення університету: не студент іде до вузу, а вуз приходить до студента.

Величезний вибір спеціальностей (45 спеціальності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів) дає можливість відшукати ту, що подобається, в інститутах та на факультетах:
- Факультет біомедичних технологій (Мікробіологія та вірусологія, Екологія та охорона навколишнього середовища)
- Інститут економіки та менеджменту (Маркетинг, Облік і аудит, Фінанси і кредит, Фінанси, Банківська справа, Менеджмент організацій, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
- Інженерно-технологічний інститут (Дизайн, Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, Технологія харчування, Електронна побутова апаратура, Автомобілі та автомобільне господарство)
- Інститут комп'ютерних технологій (Програмне забезпечення автоматизованих систем, Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг, Комп'ютерні системи та мережі)
- Інститут права та суспільних відносин (Правознавство, Міжнародна інформація, Політологія)
- Інститут соціальних технологій (Соціальна робота, Фізична реабілітація, Психологія)
- Інститут філології та масових комунікацій (Видавнича справа та редагування, Журналістика, Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань, Українська мова та література, Переклад, Документознавство та інформаційна діяльність)

Абітурієнтам:
Навчання в університеті платне, але існує гнучка система знижок. Вартість навчання залежить від спеціальності, форми та регіону навчання.
Є можливість одночасного навчання на двох спеціальностях і отримання вищої освіти за скороченим терміном навчання.
Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, дисциплін вступних випробувань та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (044) 409-27-62, (044) 424-70-08.

Дисципліни доуніверситетської підготовки: українська мова та література, англійська мова, математика, історія України, хімія, біологія, творче завдання (живопис, малюнок, композиція).

Коледж "Освіта" Університету "Україна" пропонує цікаві та перспективні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" для випускників 9-х і 11-х класів.
Код спеціальності - Найменування спеціальності:
5.02010701 - Організація туристичного обслуговування
5.02010501 - Діловодство

5.03030301 - Видавнича справа та редагування
5.03040101 - Правознавство

5.03050702 - Комерційна діяльність
5.03050801 - Фінанси і кредит

5.03050901 - Бухгалтерський облік

5.05010201 - Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
5.05010301 - Розробка програмного забезпечення
5.05170101 - Виробництво харчової продукції
5.07010602 - Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.13010101 - Соціальна робота

Друга вища освіта (перепідготовка) спеціалістів на основі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" будь-якої спеціальності :
- Психологія
- Фінанси
- Банківська справа
- Менеджмент організацій
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Правознавство

Студентське життя: В університеті впроваджується цілісна концепція виховання та навчання, спрямована на розвиток особистості через активне суспільне життя. Для студентів Університету "Україна" працюють різноманітні соціально-культурні об'єднання (центр студентської творчості, студентський парламент, волонтерський загін, спортивний клуб, клуб КВК, клуб "Здоров'я", туристичний клуб, психологічна служба, скаутський загін КМО НОСУ, центр танцювальної терапії, клуб зустрічей "Обличчям до обличчя", різноманітні гуртки тощо).

Президентський фонд стипендій для кращих студентів. Іменні стипендії видатних особистостей обдарованій молоді.

Аспірантура:
- Фізична реабілітація
- Економіка та управління підприємствами
- Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
- Педагогічна та вікова психологія
- Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
- Комп'ютерні системи тa компоненти
- Загальне мовознавство
- Теорія тa історія держави і права; історія політичних тa правових учень

В рамках міжнародних контактів та співробітництва Університет "Україна" співпрацює з великою кількістю ВНЗ різних країн світу.

Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства