Харківське територіальне відділення Спілки аудиторів України

  • Адреса:
    вул..Мистецтв, 7/9, офіс 107, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 716-43-96, 716-44-67
  • Веб-сайт:
    http://spilka-audit.org.ua   
Голова - Лісіна Вікторія Юріївна

Спілка аудиторів України (САУ) створена у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", прийнятого 22 квітня 1993 року.

У 1993 році у Харкові одним із перших було офіційно зареєстровано територіальне відділення громадської організації Спілки аудиторів України, яке діє у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту САУ, Положення про Харківське відділення Спілки аудиторів України.

Харків та Харківська область відомі в Україні як великий центр виробництва та ділової активності у реформуванні національної економіки, вдосконаленні законодавчої бази і розвитку підприємницької діяльності. Аудиторами Харківщини був внесений суттєвий вклад у історію розвитку аудиторського руху в Україні.

Харківське територіальне відділення аудиторів України (ХТВ САУ) в цьому напрямку відіграє важливу роль. Спілка аудиторів - це професійна недержавна саморегулююча неприбуткова організація, яка є великим осередком формування високого рівня фінансової культури у регіоні.

Сьогодні, пройшовши нелегкий шлях становлення, Харківське територіальне відділення Спілки аудиторів України нараховує у своїх рядах близько 300 висококваліфікованих професіоналів-аудиторів.

Члени правління Харківського територіального відділення Спілки аудиторів України:
Лісіна Вікторія Юріївна - голова ХТВ САУ, голова спостережної ради ХРВ АПУ, директор ВАТ АФ "Фінанси і аудит";
Іволженко Ольга Василівна - директор ВАТ АФ "Спіка-Аудит", член правління ХРВ АПУ;
Ізовітова Лідія Павлівна - директор ВАТ АФ "Ві-Ай-Джі", член вищої Ради юстиції України, член правління ХРВ АПУ;
Чосова Клавдія Павлівна - директор з розвитку КГ "Пруденс";
Лебединська Зінаїда Петрівна - аудитор - суб'єкт підприємницької діяльності;
Чабанова Наталія Володимирівна - заст. кафедрою ХДАЗТ "Бухгалтерський облік", член правління ХРВ АПУ;
Новикова Валентина Іванівна - директор ВАТ АФ "Фактор-Аудит";
Литкіна Любов Василівна - директор ВАТ АФ "Харьків-Регіон-Аудит";
Поло женцева Валентина Арсентіївна - директор ВАТ АФ "Аналітик-Титр";
Слісаренко Антоніна Яківна - директор ВАТ АФ "Прайс-Аудит";
Руба ненко Людмила Василівна - директор ВАТ АФ "Харків".

Згідно з Положенням - ціль Харківського територіального відділення Спілки аудиторів України полягає в об'єднанні зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів і сприяння розвитку аудиторської діяльності в Харківській області.

Харківське територіальне відділення Спілки аудиторів України має фіксоване членство в особі окремих аудиторів або їх колективів.

Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України. Які мають сертифікат аудитора, визнають Статут Спілки, у відповідності до нього виконують взяті на себе зобов'язання та перераховують членські внески. Колективними членами Спілки можуть бути трудові колективи аудиторських фірм. Прийняття в індивідуальні члени Спілки здійснюється територіальним відділенням Спілки на основі письмової заяви аудитора.

Професійне взаємовигідне партнерство зв'язує ХТВ САУ зі Спілкою юристів, Господарським судом, Спілкою адвокатів, Національним банком, Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку, Українською спілкою промисловців та підприємців, Комітетом з банкрутства, Товариством оцінювачів, вищими навчальними закладами та іншими організаціями.

Харківське територіальне відділення Спілки аудиторів України прикладає максимум зусиль для підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів в областях аудита та бухгалтерського обліку, на різних рівнях приймають участь у підвищенні ефективності фінансового контролю та аудиту в України у відповідності до міжнародних систем аудита та забезпечує інтеграцію країни до світової спільноти.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства