Українська асоціація корозіоністів

  • Адреса:
    вул. Наукова, 5, м. Львів, 79601, Україна
  • Телефон:
    +38(0322) 63-15-77, 65-43-53
  • Веб-сайт:
    http://www.ipm.lviv.ua   
Президент - Похмурський Василь Іванович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор

Українська асоціація корозіоністів заснована в 1992 році та є добровільним самоврядним об'єднанням як окремих фахівців, так і організацій, що працюють у галузях захисту від корозії.

Основні напрямки діяльності:
- науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки сучасних методів протикорозійного захисту, методів підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення і випуск дослідних партій продукції та підготовка технічної документації для її серійного виробництва, впровадження нових технологічних процесів, матеріалів, приладів та апаратури, підготовка нормативів і стандартів;
- проведення експертиз на предмет корозійної та корозійно-механічної стійкості обладнання на різних стадіях його виготовлення та експлуатації;
- створення спільних і малих підприємств, інженерних центрів, тимчасових творчих колективів, товариств і фірм;
- маркетинг і реклама продукції, що виготовляється членами асоціації;
- обмін спеціалістами із закордоном;
- співпраця з міжнародними неурядовими організаціями у питаннях, що відносяться до компетенції асоціації;
- проведення науково-технічних конференцій, виставок, лекцій, семінарів, конкурсів, консультацій для підприємств і спеціалістів, видання періодичної та спеціальної літератури;
- створення на базі підприємств та інститутів регіональних дослідницьких центрів для випробувань і сертифікації продукції, допомога у створенні на промислових підприємствах протикорозійних служб і підрозділів та підготовка спеціалістів-корозіоністів для них.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства