Інститут сестринської справи України

  • Адреса:
    вул. Ярославів Вал, 30 а, м. Київ, 01000, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 228-87-46, (067) 230-90-73
  • Веб-сайт:
    http://www.svitgres.org.ua   
Директор - Мартинюк-Гресь Світлана Дмитрівна

Всеукраїнська громадська організація "Інститут сестринської справи України" зареєстровано 19 березня 2007року.
Інститут є добровільною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, чия діяльність спрямована на сприяння підвищенню теоретичного і професійного рівня медичних працівників та підтримку пріоритету гуманістичних засад і гуманітарних цінностей сестринської справи України.

Інститут ставить перед собою такі завдання:
- координація роботи медичної громадськості, спрямованої на виконання державних Програм, орієнтованих на вирішення найбільш важливих проблем в охороні здоров’я населення, зокрема розвиток сестринської справи в Україні;
- підвищення ролі медичних працівників в охороні здоров’я та удосконалення організаційних форм роботи медичних працівників різних номенклатур спеціальностей;
- підвищення професійного рівня кадрів та формування сприятливого психологічного клімату у колективах лікувальних установ;
- вивчення та впровадження передового досвіду країн ближнього та дальнього зарубіжжя у напрямку розвитку сестринської справи;
- залучення до наукових досліджень медичних працівників, участь в наукових розробках з проблем медсестринства та відродження традицій сестринського милосердя.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства