Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Черкаське обласне регіональне відділення

  • Адреса:
    вул. Луценка, 12, м. Черкаси, 18000, Україна
  • Телефон:
    +38(0472) 36-10-02, 54-00-93, (063) 268-87-14
  • Веб-сайт:
    http://www.spilka-ck.ucoz.ru   
Голова - Калюх Світлана Михайлівна

ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:
- захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов'язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
- сприяння створенню організаційно-технічних передумов для розвитку підприємницької діяльності;
- сприяння реалізації Національної та регіональних програм розвитку підприємництва, ринкової інфраструктури (бірж, фондів, страхових компаній тощо) з врахуванням проблем малого бізнесу;
- сприяння формуванню правової бази державної підтримки малих, середніх і приватизованих підприємств;
- сприяння інвестуванню іноземного капіталу в економіку України та виходу малих, середніх і приватизованих підприємств України на зовнішній ринок.

СПІЛКА ПРОПОНУЄ:
- правову підтримку і захист економічних, професійних, соціальних інтересів підприємців;
- консультаційно-юридичну, інформаційну допомогу, консультації і аудиторське обслуговування, централізоване забезпечення усією необхідною інформацією з коментарями про закони, постанови, інструкції;
- навчання і підвищення кваліфікації, професіоналізму підприємців, проведення конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, ділових зустрічей, консультацій з правових питань, бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності;
- сприяння в інвестуванні виробництва, промислової кооперації, розвитку торгової діяльності;
- встановлення прямих зв'язків між фірмами і малими підприємствами, діловими колами України і іноземних держав.

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМЦІВ ШЛЯХОМ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ СПІЛКИ В РОБОТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ:
- Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України;
- Координаційно-експертний центр об’єднань підприємців України;
- Національна тристороння соціально-економічна рада;
- Громадська колегія при Держпідприємництва України;
- Координаційна Рада з питань підприємництва при Київському міському голові;
- Комітет підприємців малого і середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України;
- Експертно-апеляційна рада при Держпідприємництва України;
- Рада Національного органу з акредитації;
- Всеукраїнське об’єднання громадських організацій “Громадська експертна рада з проблем законодавства”;
- Український координаційний комітет сприяння зайнятості населення;
- Наглядові Ради і Правління Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- Громадська колегія при Голові Пенсійного фонду України.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства