Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів

  • Адреса:
    вул. Воровського, 29 Е, оф. 10, м. Київ, 01054, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 482-27-88, 482-28-58
  • Веб-сайт:
    http://rnba.com.ua   
Президент - Аксьонова Людмила Іванівна

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА) - неприбуткова організація, яка має на меті об'єднання зусиль бухгалтерів та аудиторів для сприяння реформування та розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в Україні з урахуванням процесів Європейської інтеграції,

Основними завданнями РНБА є сприяння щодо:
- гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних держав,
- участі у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку, здійснення співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та/або фізичними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до мети Ради,
- професійного розвитку бухгалтерів та аудиторів та поширенню етичних стандартів поведінки серед професійної спільноти,
вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів,
- забезпечення членів Ради необхідними видами навчальних, інформаційних, консультативних та інших послуг,
- підвищення правової культури та правосвідомості бухгалтерів та аудиторів, підвищенню ролі професій бухгалтера та аудитора в суспільстві, розвитку ринку бухгалтерських та аудиторських послуг в Україні,
- захисту законних прав та інтересів членів Ради та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності бухгалтерів та аудиторів та членів Ради.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства