Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

  • Адреса:
    просп. Академіка Глушкова, 42, м. Київ, 03680, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 526-24-97, 526-64-57
  • Веб-сайт:
    http://www.immsp.kiev.ua   
Директор – член-кореспондент НАН України Морозов Анатолій Олексійович

Основною сферою наукової та науково-технічної діяльності ІПММС НАН України є створення наукових засад, розробка і впровадження в народне господарство і оборону держави прогресивних інформаційних технологій, сучасних методів математичного моделювання в різних галузях (науці, економіці, екології та ін.), автоматизованих систем різного призначення, засобів обчислювальної техніки та систем їх програмного забезпечення, в тому числі:
- розробка наукових засад створення та впровадження нового класу систем для розбудови державності - систем підтримки прийняття рішень на вищому державному рівні, які використовуються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством оборони, адміністрацією Президента України та іншими органами виконавчої влади;
- розробка та дослідження математичних моделей і створення на їх основі автоматизованих систем моніторингу і систем підтримки прийняття рішень з проблем охорони навколишнього середовища та природокористування;
- дослідження проблем інтелектуалізації обчислювальних засобів за галузями їх використання (РКТ, авіація, зв'язок, екологія, соціальна сфера );
- дослідження і створення стаціонарних і бортових високоінтелектуальних та високопродуктивних обчислювальнх систем, в тому числі нейрокомп”ютерів, систем космічного призначення і систем керування рухомими об”єктами;
- створення ефективних методів, алгоритмів та інструментальних засобів математичного моделювання складних об”єктів і процесів в науці і народному господарстві;
- створення та забезпечення функціонування системи сертифікації засобів обчислювальної техніки як складової частини загальнодержавної системи сертифікації продукції з метою підвищення якості обчислювальної техніки, конкурентноздатності на зовнішньому ринку.
За розпорядженням Президії НАН України в Інституті проводиться підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру. Згідно з Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України в Інституті працює спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.
З 1994 року Інститутом видається фаховий науково-технічний журнал “Математичні машини і системи”.
Завдяки високому науковому потенціалу співробітників Інститут має широкі міжнародні наукові зв”язки, плідно співпрацює з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, Адміністрацією Президента, Міністерством оборони України та іншими установами та відомствами.

Розробки, які організація вважає за доцільне реалізувати.
1. Програмний комплекс підтримки проведення групових екпертиз та обробки результатів “Модель”.
2. Програмно-технічний комплекс “Система підтримки прийняття рішень.
3. Програмний комплекс “Бюджет”.
4. Програмний комплекс “Розподілений банк даних”.
5. Програмний комплекс формування альтернативних варіантів рішень стосовно розподілу ресурсів на базі моделі багатокритеріального лінійного програмування “Форма”.
6. Програмний комплекс оцінки альтернативних варіантів рішень –ОАВР.
7. Програмно-інструментальний комплекс “Метабаза даних”.
8. Програмний комплекс ведення бази даних первинної інформації.
9. Система тематичного картографування ГІС ТЕМКАРТА.
10. Створення обчислювального програмно-технічного комплексу (ОПТК) радіолокаційної станції (ЕКРАН).
11. Діалогова інформаційно-автоматизована система забезпечення надійності.
12. Автоматизована система забезпечення та управління надійністю (моніторинг) складних та відповідальних об”єктів (літаки та ін.).
13. Проект “Сканцентр”.
14. Проект “Фазаграф”.
15. Проект “Вузол Internet”.
16. Система розпізнавання особистості по голосу.
17. Гідроакустичні станції та їх складові.
18. Системи підземного звукобачення.
19. Системи автоматизації різноманітного теплоенергетичного устаткування різного ступеня складності: МРТП “ЕЛЕКОН”, ПТК “ЕЛЕКОН”, ШУ “ЕЛЕКОН”.
20. Програмний нейрокомп”ютер широкого призначення “Нейро-2000”.
21. Програмні засоби адаптації Європейської системи підтримки прийняття рішень з наслідків радіаційних аварій.

У 2002 році інститутом виконувались міжнародні проекти в рамках довгострокових міжнародних угод.
Проект INTAS 2001 - 0257 "Інтелектуальні сенсори для виявлення забруднення повітря".
Проект НАТО - "Наука для миру" - "Цифрова технологія запахів для кількісного аналізу складних сполук".

В рамках двосторонніх відносин з закордонними фірмами виконувалась науково-дослідна робота: "Розробка та експериментальне дослідження технології модульних нейромереж для ультразвукової системи оцінки розміщення пасажира" - фірма "International Scientific Research LLC", США.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства