Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу, філія ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України"

  • Адреса:
    вул. Конєва, 16, м. Харків, 61004, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 733-31-85, 733-32-50
  • Веб-сайт:
    http://www.utg.ua   
Директор інституту - Колодяжний Валерій Васильович

Свою історію інститут розпочинає зі створеної у жовтні 1971 р. Харківської філії СКБ "Газприладавтоматика", яка у 1973 р. реорганізована в Українську філію Всесоюзного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту автоматизованих систем управління газової промисловості - УФ ВНДПІАСУгазпром - Міністерства газової промисловості СРСР.

Наказом Мінгазпрому СРСР від 24.05.1979 р. №108-орг. на базі УФ ВНДПІАСУгазпром створено НДПІАСУтрансгаз. До 1991 р. інститут був єдиною в колишньому СРСР спеціалізованою установою з автоматизації і телемеханізації магістральних газопроводів, довжина яких складала понад 230 тис. кілометрів. Інститут визначав науково-технічну політику з автоматизації галузі, здійснював розроблення методології створення систем керування складним газотранспортним комплексом.

У 1991 році інститут перейшов до юрисдикції Фонду державного майна України, а потім - Міністерства промисловості України. У грудні 1992 року інститут включено до сфери функціонального управління Держнафтогазпрому. З 1993 р. інститут - структурний підрозділ виробничого об`єднання "Укргазпром", а з 1994 р. - дочірнє підприємство акціонерного товариства "Укргазпром" - одна з найпотужніших фірм паливно-енергетичного комплексу України. На нього покладено вирішення проблем, пов`язаних зі створенням Єдиної автоматизованої системи газопостачання України.

У зв`язку з розмежуванням функцій з видобування, транспортування, зберігання та реалізації природного газу у 1998 р. НДПІАСУтрансгаз реор-ганізовано в філію дочірньої компанії (ДК) "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України".

Діяльність НДПІАСУтрансгаз спрямована на науково-технічне забезпечення зберігання, транспортування та розподілу природного газу, підвищення надійності та безпеки роботи обладнання технологічних об`єктів та ГТС у цілому, розроблення та впровадження енергозаощаджуючих технологій, автоматизацію технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності на базі сучасних інформаційних технологій за такими основними напрямками:
- комплексна автоматизація та телемеханізація технологічних процесів лінійної частини, компресорних цехів і станцій, підземних сховищ газу, газорозподільних і газовимірювальних станцій, ГТС;
- науково-технічне забезпечення оперативно-диспетчерського керування всіх рівнів газотранспортної системи;
- науково-технічне та методичне забезпечення обліку газу на технологічних об`єктах газотранспортної системи;
- розроблення та впровадження сучасних програмно-технічних засобів з обліку газу;
- створення сучасних засобів та систем автоматизації, забезпечення їх виготовлення та впровадження;
- створення та впровадження автоматизованих систем діагностичного моніторингу технічного стану газоперекачувального обладнання для забезпечення ефективності його функціонування;
- створення та впровадження інформаційно-дорадчих систем моніторингу корозійного стану МГ ГТС;
- інформаційне обслуговування наукової та виробничої діяльності ДК "Укртрансгаз" , визначення патентоспроможності розробок, експертиза розробок сторонніх організацій та сертифікація розробок інституту;
- науково-методичне супроводження розробок інституту на об`єктах ДК "Укр-трансгаз";
- створення дослідних зразків засобів і систем автоматизації та телемеханіки, організація їх виробництва;
- розроблення та впровадження нормативно-технічної документації, державних та галузевих стандартів;
- розроблення та впровадження на об`єктах ДК "Укртрансгаз" систем якості;
- підвищення кваліфікації фахівців ДК "Укртрансгаз" з сучасних інформаційних технологій, комп'ютерних мереж, програмного забезпечення та обліку кількості та контролю якості газу та ін.

Інститут має сучасну науково-експериментальну базу: науково-дослідні стенди для відпрацювання розроблюваних програмно-технічних засобів, дослідне виробницт-во; плідно співпрацює з фірмами Росії, США, Франції, Англії, Німеччини, Угорщини та інших країн. У його розробках поряд з вітчизняними використовуються програмно-технічні засоби фірм Microsoft, DEC, Oracle, G.E. Fanuc, Serck Controls, CCC, Honeywell, Emerson, Mitsubishi, Siemens та ін.

Інститут має ліцензію Державного комітету з питань будівництва, архітектури та житлової політики України на виконання спеціальних робіт, сертифікат системи якості Держстандарту України на відповідність системи якості міжнародним стандартам. Крім того, інститут має акредитовані лабораторії систем керування протикорозійним захистом та метрологічного забезпечення засобів автоматизації, ліцензований Центр підвищення кваліфікації фахівців галузі за напрямком "Комп`ютерні науки".

За розробками інституту впроваджено біля 500 проектів автоматизації усіх підгалузей газової промисловості колишнього СРСР, України та країн СНД. Над проблемами автоматизації на цей час в інституті працюють більше 20 докторів і кандидатів наук. Про рівень розробок інституту свідчать понад 400 свідоцтв і патентів на винаходи, 32 монографії та більше 1000 науково-технічних статей, опублікованих в спеціалізованих журналах України та країн СНД.

Розробки інституту відзначені десятками золотих, срібних і бронзових медалей ВДНГ СРСР та УРСР, преміями Мінгазпрому СРСР (1990 р.) та Української нафтогазової академії (1998 і 1999 рр.). За результатами Всеукраїнського конкурсу "Лідер паливно-енергетичного комплексу - 2002" інститут визначено переможцем за науково-технічну розробку "Створення сучасної автоматизованої системи контролю та керування компресорною станцією", нагороджено дипломом, пам`ятним знаком і медалями.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства