Чернігівське обласне комунальне підприємство "Ліки України"

  • Адреса:
    вул. Івана Мазепи, 55, м. Чернігів, 14000, Україна
  • Телефон:
    +38(0462) 67-51-43, 67-54-91
  • Веб-сайт:
    http://liki.cn.ua   
Генеральний директор - Назаренко Ігор Володимирович

Чернігівське обласне комунальне підприємство "Ліки України" створено 4 жовтня 1999 року на базі колишнього Чернігівського обласного аптекоуправління шляхом його реорганізації і згідно зі Статутом є його правонаступником з решти питань по управлінню аптечною службою області.

Засновником підприємства є Чернігівська обласна рада.

ЧОКП "Ліки України" це найбільше і найпотужніше фармацевтичне підприємство області.

На договірних умовах воно співпрацює з аптечними закладами області усіх форм власності, об'єднуючи їх на професійній основі та виконуючи функцію обласного організаційно-методичного фармацевтичного центру.

До складу підприємства в якості структурних підрозділів входять аптечні заклади комунальної форми власності, в тому числі: 87 аптек, із них: 12 - центральних районних, 57 - сільських та 18 - міських; 65 аптечних пунктів та кіосків; обласний аптечний склад.

Працює на підприємстві понад 700 працівників, з них біля 500 фахівців з фармацевтичною освітою.

Завдяки плідній праці всього колективу в області створена надійна і відповідальна аптечна служба, яка спроможна надавати населенню якісну, повну і своєчасну медикаментозну допомогу.

Очолює ЧОКП "Ліки України" генеральний директор Світлана Василівна ПАСТАЛИЦЯ, висококваліфікований фахівець з 20-річним стажем професійної діяльності, провізор вищої кваліфікаційної категорії.
Основними напрямками своєї роботи Світлана Василівна вважає:
- створення сучасної матеріально-технічної бази аптечної мережі та її постійний розвиток;
- укомплектованість посад в аптечних закладах висококваліфікованими фахівцями та створення належних умов для їх високопродуктивної і якісної праці;
- наповнення аптечної мережі підприємства широким асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення на основі вивчення попиту населення та лікувально-профілактичних закладів;
- забезпечення якості медикаментозної допомоги;
- досягнення стабільної позитивної динаміки в економічній діяльності підприємства;
- соціальний захист малозахищених верств населення.

Система розміщення структурних підрозділів ЧОКП "Ліки України" дозволяє відпускати ліки через аптечні заклади комунальної форми власності практично в усіх районах області. Характерною рисою діяльності цих аптечних закладів є виготовлення в умовах аптек ліків, в тому числі стерильних лікарських форм.

Матеріально-технічна база структурних підрозділів підприємства відповідає нормативним сучасним вимогам.

Раціонально обладнані робочі місця, механізація та автоматизація складних технологічних процесів, комп'ютеризація, постійна турбота про забезпечення належного рівня професійних знань фахівців - створюють умови для якісної і продуктивної праці працівників.

Одним з основних направлень роботи підприємства є наповнення аптечної мережі необхідним асортиментом лікарських засобів та виробів медичного призначення.

На протязі тривалого часу підприємство зберігає міцні, надійні ділові зв'язки з багатьма заводами України і фірмами - постачальниками медичних препаратів.
Налагодженню ділових партнерських відношень в ринковому і інформаційному полі, координації діяльності в питаннях закупівлі і реалізації ліків сприяє робота відділу маркетингу підприємства . Відділом маркетингу організуються спільні заходи лікарів, аптечних працівників та медичних представників вітчизняних та іноземних фірм , що надає можливість фахівцям професійно спілкуватися з питань клінічної фармакології і фармації, підвищувати рівень професійних знань, а також визначатись в потребі населення та лікувально-профілактичних закладів в лікарських засобах.

Важливою ланкою в системі постачання медикаментів та виробів медичного призначення в структурі підприємства є обласний аптечний склад. Історія його створення в Чернігівській області відноситься до 1920 року. Він і зараз, незважаючи на сучасні конкурентні умови, залишається необхідним постачальником, особливо тих лікарських засобів, що згідно з нормативними вимогами мають право зберігатися та бути реалізованими лише з державних аптечних закладів.

Доброю підтримкою для забезпечення широти асортименту є продукція місцевої фармацевтичної фабрики, виробництво якої оперативно реагує на попит та відмічається порівняно низькими цінами.

Фінансово-економічна діяльність ЧОКП "Ліки України" дає стабільні позитивні результати.
При цьому підприємством проводяться заходи, які спрямовані на соціальний захист малозахищених верств населення.

При аптеках функціонують відділи по обслуговуванню ветеранів, де здійснюється відпуск ліків цій категорії хворих за пільговими цінами. Безкоштовний рецептурний відпуск ліків населенню, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється також за зниженими розцінками, що дає змогу економно витрачати бюджетні кошти на ці цілі.
Підприємством періодично надається гуманітарна допомога лікувально-профілактичним та дитячим закладам.
Не зважаючи на збитковість деяких сільських аптечних закладів, вони утримуються в складі підприємства для надання медикаментозної допомоги сільському населенню.

Проводиться гнучка цінова політика, яку здійснює відділ АСУ та цін.

Керівництво підприємства постійно дбає про підготовку фахівців для потреб аптечної мережі області та їх професійний рівень.

Реалізація кадрової політики починається з профорієнтаційної роботи, складання планів державного замовлення на підготовку спеціалістів, встановлення взаємних зв'язків з вищими фармацевтичними закладами освіти.
Підприємство здійснює цільові направлення молоді на навчання в вищі учбові заклади в межах квоти згідно нормативних законодавчих умов.

Аптечні заклади ЧОКП "Ліки України" являються базами для проходження виробничої практики студентами та інтернатури провізорами-інтернами.

Тісні контакти постійно підтримуються з Національною фармацевтичною академією України, фармацевтичним факультетом Київського медичного університету, Київською медичною академією післядипломної освіти, Харківським інститутом підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та ін.

Для аптечних закладів усіх форм власності на базі підприємства проводяться семінари для фахівців різних профілів, науково-практичні конференції, симпозіуми, заняття курсів удосконалення для фармацевтів та виїздних циклів курсів для провізорів.

Підприємство надає кваліфіковані консультативні послуги з питань організації фармацевтичної діяльності, використання лікарських засобів, заготівлі лікарської сировини, з кадрових питань, атестації, охорони праці та техніки безпеки, юридичні консультації стосовно дотримання законодавства в аптечних установах.

Свою діяльність ЧОКП "Ліки України" здійснює в тісному контакті з місцевими органами влади, з управлінням охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації та багатьма громадськими організаціями.

Отож Чернігівське обласне комунальне підприємство "Ліки України" сьогодні - це:
- найстаріша державна аптечна структура в Чернігівській області;
- організаційно-консультативний центр з питань фармацевтичної діяльності аптечних закладів;
- організація, що пропонує на фармацевтичному ринку широкий асортимент ліків провідних вітчизняних і світових виробників;
- оптовий та роздрібний реалізатор ліків за низькими цінами;
- виробник високоякісних ліків за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів;
- база для підвищення кваліфікації провізорів і фармацевтів;
- гарант надійних ділових взаємовигідних стосунків з партнерами;
- представник інтересів аптечних закладів області.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства