Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

  • Адреса:
    вул. Пожарського, 2/10, м. Харків, 61046, Україна
  • Телефон:
    +38(0572) 94-46-35, 94-55-14, 95-95-64
  • Веб-сайт:
    http://ipmach.kharkov.ua   
Директор - Русанов Андрій Вікторович

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш) створено у 1972 р. Перший директор інституту з 1972 р. по 1996 р. - академік НАН України А.М. Підгорний (1932-1996 р.). З 1996 р. інститутом керує академік НАН України Ю.М. Мацевитий.

У складі ІПМаш - 13 наукових відділів, де працює 330 фахівців (123 наукових співробітника, у тому числі один академік НАН України, два член-кореспонденти НАН України, 24 доктори та 67 кандидатів наук), а також спеціальне конструкторсько-технологічне бюро і дослідне виробництво.

У 2000 р. створено науково-технічний концерн "ІПМаш НАНУ".

Наукові школи, що сформувалися в інституті:
- з гідромеханіки та профілювання лопатевих систем гідравлічних машин (створена академіком АН УРСР Г.Ф. Проскурою);
- механіків-енергомашинобудівників (заснована академіком АН УРСР А.П. Філіппов);
- з оптимізації процесів і конструкцій турбомашин (створена академіком АН УРСР Л.О. Шубенком-Шубіним);
- з математичного моделювання фізичних процесів (заснована академіком НАН України В.Л. Рвачовим);
- з нетрадиційної енергетики, зокрема водневої (створена академіком НАН України А.М. Підгорним) ;
- з теплофізики в області моделювання та ідентифікації нелінійних теплових процесів (заснована академіком НАН України Ю.М. Мацевитим).

Наукові напрями фундаментальних і прикладних досліджень:
- оптимізація процесів в енергетичних машинах та удосконалення їхніх конструкцій;
- енергозберігаючі технології та об'єкти нетрадиційної енергетики;
- прогнозування надійності, динамічної міцності і ресурсу енергетичного обладнання;
- моделювання та комп'ютерні технології в енергетичному машинобудуванні.

Прикладні дослідження проводяться цілеспрямовано по актуальним комплексним народно-господарським проблемам.

ІПМаш НАН України - активний учасник формування "Енергетичної стратегії України до 2030 року", концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки, регіональної програми "Ресурс", ініціатор створення Академічного науково-освітнього комплексу (АНОК) для наскрізної підготовки наукових кадрів від шкільної лави (академічного ліцею) до аспірантури і докторантури. До його складу входять ННЦ ХФТІ і 8 провідних вузів Харкова.

В інституті працюють докторантура та аспірантура, функціонують дві спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Роботи вчених відзначені Державними преміями СРСР і України, іменними преміями видатних вчених України, преміями Президії НАН України для молодих учених, стипендіями Президента України і Харківської облдержадміністрації імені видатних учених Харківщини, Почесними грамотами місцевих органів самоврядування.

Наукові праці вчених інституту публікуються в багатьох спеціалізованих зарубіжних виданнях. В інституті видається міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми машинобудування".

ІПМаш НАН України - учасник ряду міжнародних і національних виставок як в Україні, так і за кордоном.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства