Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

  • Адреса:
    вул. Переяславська, 23, м. Харків, 61016, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 373-30-39, 373-30-84, 373-38-07, 373-41-43
  • Веб-сайт:
    http://www.cryo.org.ua   
Директор - Анатолій Миколайович Гольцев

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України створено в 1972 році. На даний час це єдиний у світі Інститут, який комплексно розробляє сучасні медико-біологічні кріотехнології. Керує Інститутом академік НАН України, лауреат Державної премії України Гольцев Анатолій Миколайович.

ІПКіК НАН України - це міждисциплінарна науково-дослідна установа, в якій працюють біологи, медики, фізики, біофізики, хіміки, біохіміки та вчені інших спеціальностей. Науковий потенціал Інституту представлений академіком НАН України, 28 докторами та 120 кандидатами наук. У фундаментальних та прикладних дослідженнях беруть участь 11 наукових відділів і низькотемпературний банк біологічних об'єктів, який є Національним надбанням (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 472-р від 19.08.02).

При Інституті як юридична особа на держрозрахункових засадах функціонують Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом та Державне підприємство "Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини НАН, НАМН та МОЗ України".
Науковими працівниками Інституту спільно з вченими Харківського Національного Медичного Університету вперше в Україні розроблено кріотехнологію, завдяки якій стало можливим штучне запліднення і народження дитини із "пробірки". На сьогодні цей метод широко застосовується у лікувальних і наукових репродуктивних центрах України.

В ІПКіК НАН України розроблено методи перетворення стовбурових клітин на клітини сполучної тканини - кістки, хрящі, жирову тканину, клітини кровоносних судин і підшлункової залози, що дозволяє створювати тканинно-інженерні конструкції, зокрема скафолди судин.
В Інституті створено високоефективні методи штучного охолодження людини за температури -120?С, які дозволяють регулювати рівень функціональної активності різних систем організму і ефективно впливати на швидкість одужання при різних захворюваннях, у тому числі при вегетосудинних розладах у людей похилого віку. На даний час метод використовується в різних медичних установах.

Отримані в Інституті теоретичні результати дії низьких температур на біологічні об'єкти стали основою для створення новітніх кріотехнологій, елементами яких є синтез нових кріопротекторів, оригінальні способи кріоконсервування різних біооб'єктів, у тому числі фетальних тканин.
Встановлено факт і деякі механізми реалізації "ревіталізуючого" ефекту фетальних тканин пізніх строків гестації після кріоконсервування з активацією генів самопідтримки і диференціюванням стовбурових клітин. Це дозволить оптимізувати методи лікування аутоімунних патологій із використанням цього матеріалу.
В ІПКіК НАН України розроблено й успішно впроваджуються в практику найсучасніші, досконалі та унікальні технології кріоконсервування стовбурових клітин пуповинної крові, які не поступаються закордонним. Саме тому на базі Інституту може бути створений перший в Україні Державний кріобанк донорських стовбурових клітин пуповинної крові для лікування онкохворих дітей. Технологія, що розроблена в ІПКіК НАН України, не має аналогів в Україні та є ефективною альтернативою надзвичайно коштовному методу пересадження онкохворим дітям кісткового мозку.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства