Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

  • Адреса:
    вул. Академічна, 1, м. Харків, 61108, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 335-16-88, 335-35-30, 335-61-82, 335-65-52
  • Веб-сайт:
    http://www.kipt.kharkov.ua   
Генеральний директор - Шульга Микола Федорович

Харківський Фізико-Технічний Інститут (ХФТІ, раніше називався Український Фізико-технічний інститут), один з найстаріших і найбільший центр фізичної науки в Україні, був створений у 1928 році.

ННЦ ХФТІ включає в себе п'ять науково-дослідних інститутів:
- Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій.
- Інститут фізики плазми.
- Інститут фізики високих енергій та ядерної фізики.
- Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення.
- Інститут теоретичної фізики ім. А.І. Ахієзера.

В інституті працює 300 кандидатів і 80 докторів наук, 10 членів Національної Академії Наук України.

Напрямки діяльності інституту:
- наукова підтримка атомної енергетики в Україні та створення безпечних ядерних джерел нового покоління;
- розробка прототипу стеларатору для реакторів майбутнього, потужного квазістаціонарного плазмового прискорювача;
- дослідження механізмів ядерних реакцій, структури ядра, взаємодії заряджених частинок. Лінійні електронні прискорювачі;
- дослідження взаємодії інтенсивних потоків заряджених частинок, електромагнітного та іонізуючого випромінювання з речовиною. Сильноточні прискорювачі електронів та іонів;
- відновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології.

Серед інших важливих областей розробляваних технологій:
- вакуумна металургія;
- технології нанесення покриттів;
- плазма і плазмохімічні технології;
- радіаційні та іонно-променеві технології;
- термоградієнтні технології виробництва вуглець-вуглецевих композитних матеріалів.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства