Публічне акціонерне товариство "Гіпротракторосільгоспмаш"

  • Адреса:
    просп. Науки, 40, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 702-15-58, 702-15-59, 715-78-43
Голова правління - Панарін Сергій Валентинович

ПАТ "Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, автомобільного та сільськогосподарського машинобудування" ("Гіпротракторосільгоспмаш"), створене на базі інституту "Діпротракторосільгоспмаш", є одним з найстаріших проектних інститутів галузі. Інститут має більш ніж 70-річний досвід розробки комплексної проектно-кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переозброєння промислових підприємств та об'єктів природоохоронного призначення, а також житлово-побутової та соціально-культурної інфраструктури.

За проектами інституту побудовані та реконструйовані автомобільні заводи в містах Кременчуці, Запоріжжі (Україна), Єлабузі (Росія), тракторні заводи в містах Харкові (Україна), Мінську (Білорусь), Волгограді, Володимирі, Челябінську, Рубцовську (Росія), Кишеневі (Молдова), Ташкенті (Узбекистан); комбайнові заводи в містах Тернополі (Україна), Ростові-на Дону (Росія), Гомелі (Білорусь); заводи з масовим виробництвом дизельних двигунів в містах Харкові (Україна), Мінську (Білорусь), Волгограді, Барнаулі (Росія), Ташкенті (Узбекистан); багаточисленні заводи по виробництву різноманітних агрегатів та запасних частин, а також підприємства по виробництву бронемашин.
За проектами інституту побудовані підприємства в Болгарії, Іраку, Ефіопії, Пакистані, Мозамбіку, В'єтнамі, Індії та Китаї.

Маючи у своєму складі висококваліфікованих спеціалістів різного профілю, з багатим проектним досвідом, інститут може якісно і в стислі терміни виконати проектні розробки, які задовольнять інтереси замовників.

Інститут виконує:
- передпроектні дослідження (розробка техніко-економічних розрахунків та техніко-економічні обгрунтування);
- інженерні вишукування (буріння свердловин, геодезичні та гідрогеологічні вишукування, статичне зондування грунтів);
- проектування промислових виробництв, енергетичних об'єктів та інженерних мереж; об'єктів промислової інфраструктури, об'єктів агропромислового комплексу, об'єктів соціальної інфраструктури;
- проектування технологічне (об'єктів агропромислового комплексу та будіндустрії, технологічних регламентів переробки промислових відходів тощо);
- проектування спеціального та нестандартизованого обладнання (печі, вагранки, мийне, сушильне, фарбувальне обладнання тощо), підйомно-транспортне та складське обладнання (конвейєри стрічкові, шнекові, скребкові, підвісні, товкаючі, кран-балки тощо);
- інвентаризацію промислових викидів в атмосферу та викидів стічних вод;
- розробку нормативів гранично-допустимих викидів (томів ПДВ) та екологічних паспортів;
- розрахунки фонових концентрацій промислових викидів в атмосферу;
- оцінки впливу промислових об'єктів на оточуюче середовище та підготовка рекомендацій по екологічно-раціональним технологіям;
- проектування очисних споруд різних систем очищення промислових стоків;
- утилізацію та переробку промислових відходів (деревообробки, гуми, пластмас, скла, відходів фарби, гальванічних шламів), проектування відповідних малих підприємств та дільниць;
- проектуавння комплексних підприємств по утилізації, переробці та похованню промислових відходів, в тому числі і токсичних відходів виробництва;
- інжинірингові роботи у будівництв (висновки по обстеженню технічного стану конструктивних елементів каркасу існуючих будівель та споруд з розробкою заходів по їх захисту та підсиленню, посередницькі роботи та послуги у будівництві).

Всі види робіт інститут виконує на основі державних ліцензій та дозволів, з використанням сучасної обчислювальної техніки.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства