Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Молнія" НТУ "ХПІ"

  • Адреса:
    вул. Шевченка, 47, м. Харків, 61013, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 707-61-33
  • Веб-сайт:
    http://web.kpi.kharkov.ua/molnia/   
Директор - Буряковський Сергій Геннадійович

За час свого існування інститут пройшов шлях від лабораторії на кафедрі електропередачі Харківського електротехнічного інституту до всесвітньо визнаного центру. Цей шлях включав в себе розвиток школи високовольтної імпульсної техніки, будівництво власної унікальної експериментальної бази, розробку і спорудження високовольтних імпульсних установок та виробництво імпульсних конденсаторів, створення Центру сертифікаційних випробувань "Імпульс" і Технічного комітету України з стандартизації в галузі електромагнітної сумісності (ТКУ 22 ЕМС).

Інститут сьогодні - це близько 200 висококваліфікованих співробітників, серед яких 5 докторів технічних наук, 10 - кандидатів наук. Науковими співробітниками інституту опубліковано 5 монографій, більше ніж 1000 статей, отримано понад 500 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

До складу інституту входить унікальний випробувальний полігон та інфраструктура його життєдіяльності, де зосереджено високовольтне обладнання, призначене для проведення повномасштабних випробувань до вражаючої дії і дестабілізуючого впливу потужних електромагнітних завад природного та штучного походження. По своїм випробувальним можливостям воно не має аналогів в Европі та Азії.

Інститут сьогодні є одним із найбільших в Європі науково-виробничим та випробувально-сертифікаційним центром. В 2001 році його експериментальні установки ввійшли до Міжнародного реєстру випробувального обладнання (IEC 61000-4-32), де вони зайняли гідне місце поруч з аналогічними установками таких країн як США, Німеччина, Франція тощо. Кабінет Міністрів України надав Експериментальній базі дослідно-випробувального полігону НДПКІ "Молнія" статус національного надбання.

Наукову діяльність співробітники інституту ведуть в тісній кооперації з науковцями США, Німеччини, Китаю, Франції та ін. Інститут має міцні партнерські зв'язки з Лос-Аламоською Національною лабораторією (США), Вищою Ліонською інженерною школою (Франція), Національним Аерокосмічним агентством Китаю та інші.

Тематика інституту успішно адаптується до реалій сьогоднішнього дня і будується з урахуванням сучасних вимог, які передбачають виконання фундаментальних та прикладних досліджень для потреб України, а також подальшого розвитку інтеграції інституту в міжнародну наукову спільноту.

Ми відкриті до взаємного співробітництва. Запрошуємо Вас ознайомитися з розробками нашого інституту.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства