Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром"

  • Адреса:
    вул. Заводська, 1, м. Саки, Автономна Республіка Крим , 96503, Україна
  • Телефон:
    +38(06563) 2-31-08, 2-31-31, 2-44-90
  • Веб-сайт:
    http://www.iodobrom.com   
Голова правління - Таран Мирослав Володимирович
Директор - перший заступник голови правління - Вавулицький Олександр Семенович

ВАТ "НВО "Йодобром" – головний науково–дослідний заклад в Україні по проблемам йоду, брому і їх сполук.

Свою історію підприємство веде з 1926 року, коли була створена Соляна науково–випробувальна станція – перший науковий заклад в йодобромній промисловості. Протягом всього періоду свого існування підприємство розвивалося і цілеспрямовано рухалось вперед. За його науковими розробками і проектами створені всі йодобромні підприємства колишнього Радянського Союзу. Об’єднання курирувало діючі виробництва в Україні, Туркменії, Азербайджані та Росії, формувало стратегію розвитку йодобромної підгалузі.

На сьогоднішній день підприємством накопичено великий заділ науково – технічних і проектних розробок, створена експериментальна і промислова база, підготовлені висококваліфіковані спеціалісти.

Основні напрямки діяльності ВАТ "НВО "Йодобром":
- розробка нових і удосконалення діючих технологій йоду, брому та їх сполук;
- організація розробки та впровадження нових конкурентоздатних продуктів і процесів;
- розробка високопродуктивного обладнання для нових технологічних процесів;
- проектування нового будівництва, технічне переозброєння та реконструкція об'єктів хімічної промисловості, розробка конструкцій нестандартизованого обладнання;
- перевірка створених технологій у дослідному виробництві, напрацювання дослідних партій продукції, експериментального нестандартизованого обладнання.

Об'єднання в змозі виконати весь цикл робіт по виробництву йоду з будь-якої йодовміщуючої сировини - від наукової розробки до освоєння промислового виробництва, в тому числі, вибір оптимальної технології виробництва, підбір та виготовлення обладнання, розробку методів аналітичного контролю виробництва, розробку технічного проекту, пуск та освоєння виробництва.
Так співробітниками підприємства на протязі 1999-2000 р.р. виконано весь цикл робіт від розробки технології до промислового впровадження російсько-американського заводу по виробництву йоду в Краснодарському краї потужністю 500 т/в рік. Рівень технології, надійність проектних рішень та якість виготовлення обладнання характеризують той факт, що буквально за лічені часи посля пуску I черги виробництва досягнуті проектні показники, які відповідають показникам кращих світових аналогів.

Продукція підприємства:
- алюмінія гідроксид тонкодисперсний;
- антипірен для обробки тканин;
- антистатик "Тетрамікс" ( октадецилтриметиламонійбромід у перерахуванні на 100 %-ний);
- бром- та йодовміщуючі продукти;
- йод реактивний "ч";
- йод однохлористий;
- трийодметан (йодоформ);
- йодат калію;
- поліфосфат аммонію висококонденсований;
- порошок магнезітовий ізоляційний;
- калій йодистий;
- титанове обладнання.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства